2020.

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021 I 2022.
Proračun 2020. – Proračun
Proračun 2020. – Programi
Proračun 2020. – Bilješke

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.