Pravila privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Grad Oroslavje, Oro trg 1, 49243 Oroslavje, OIB: 86505626714 (u daljnjem tekstu: GRAD), kao voditelj obrade osobnih podataka, izradilo je ova Pravila privatnosti.  

Ova Pravila privatnosti (“Pravila”) objašnjavaju kako GRAD prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima. 

Ova Pravila Privatnosti su objavljena na web stranici www.oroslavje.hr i u prostorijama GRADA. 

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, GRAD je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje za koje potrebe se osobni podaci obrađuju.  

Možete nas kontaktirati u vezi ovih Pravila ili u vezi vaših osobnih podataka na:
Grad Oroslavje
Oro trg 1
49243 Oroslavje
Hrvatska
E-mail: grad@oroslavje.hr

Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na adresi: Grad Oroslavje, Oro trg 1, 49243 Oroslavje, Hrvatska ili na e-mail: grad@oroslavje.hr uz napomenu ‘’Za službenika za zaštitu podataka’’. 

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO, U KOJU SVRHU I NA KOJEM TEMELJU 

GRAD Vaše osobne podatke prikuplja kada je to potrebno za ostvarivanje Vaših prava, obradu i ostvarenje Vaših zahtjeva, ispunjenje ugovora, izvršavanje usluga, što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit te radi statističke obrade podataka, poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga. 

Vaše podatke GRAD uglavnom prikuplja izravno od Vas, bilo da bismo s Vama sklopili ugovor, da bismo izvršili radnju na Vaš zahtjev, odgovorili na Vaš upit, ili je obrada podataka nužna radi poštovanja pravnih obveza GRADA, itd. 

U određenim slučajevima obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza GRADA kao voditelja obrade pa će GRAD radi pravnih obveza i provođenja načela transparentnosti biti obvezan objaviti Vaše podatke (primjerice, da ste ostvarili pravo na stipendiju ili pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći), no GRAD je uz poštivanje načela transparentnosti posvećen zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Tako je GRAD obvezan za sve isplate iz proračuna objaviti podatke potrebne kako bismo ostvarili transparentnost, primjerice Vaše ime i prezime, OIB, IBAN. 

Detaljnije o obradi i prikupljanju Vaših podataka, kao i o objavi istih možete pročitati u nastavku ovih Pravila te se u bilo kojem trenutku za daljnje informacije možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na adresu: Grad Oroslavje, Oro trg 1, 49243 Oroslavje, Hrvatska ili na e-mail: grad@oroslavje.hr uz napomenu ‘’Za službenika za zaštitu podataka’’. 

Vaše podatke prikupljamo na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje web stranice) ili na temelju privole (primjerice kod odabira kolačića u skočnom prozoru), zatim na temelju ugovora, odnosno kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (primjerice prijam radnika u službu), te na temelju poštovanja pravnih obveza GRADA kao voditelja obrade (primjerice dodjela stipendija). 

Kako bismo održali našu web stranicu www.oroslavje.hr i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini GRAD koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati našu stranicu. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. Više o kolačićima pročitajte na https://oroslavje.hr/politika-koristenja-kolacica/ 

Prikupljeni podaci pohranjeni su u sigurnom okruženju i zaštićeni su od bilo kakvog neovlaštenog pristupa, otkrivanja, korištenja, izmjene ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiju GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, OIB, naziv pohađane škole ili fakulteta, podatak o imenu i prebivalištu Vaših roditelja ili staratelja, podatak da  Vaši roditelji ili staratelji nemaju dugovanja prema GRADU, podatak o Vašim uspjesima na natjecanjima, podatak o prihodima članova Vašeg kućanstava ako podnosite zahtjev za dodjelu stipendije po socijalnom kriteriju. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, odnosno Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.) te Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Oroslavja, u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke pohranjujemo do konačnog odabira stipendista, a nakon toga brišu se podaci osoba koje nisu izabrane. Osobne podatke odabranih stipendista GRAD pohranjuje i čuva u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za sufinanciranje troška boravka Vašeg djeteta u dječjem vrtiću GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, OIB, ime djeteta za koje tražite sufinanciranje. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, sukladno Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.), u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, OIB, podatak o iznosu mirovine, broj računa na koji će se vršiti uplata. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, sukladno Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.), u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom prijave štete od prirodne nepogode GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, OIB, fotografija nastale štete, broj računa na koji će se izvršiti uplata, dokument kojim dokazujete vlasništvo oštećene pokretnine ili nekretnine, dokaz o upisu u OPG upisnik i ARKODE upisnik, policijsko izvješće o nastaloj šteti. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, u svrhu ostvarenja Vašeg prava na naknadu štete. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, OIB, Vaš broj računa, ime i prezime djeteta, datum rođenja i mjesto prebivališta djeteta. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, sukladno Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.), u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenamjenu zemljišta GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, podatak o nekretnini za koju se traži prenamjena. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, sukladno Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.), u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za pristup informacijama GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, podatak o informaciji kojoj tražite pristup. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo dvije godine. 

Prilikom Vašeg prijavljivanja putem e-komunalni problem na https://oroslavje.hr/usluge/e-komunalni-problem/ GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) koje Vi unosite u kontakt obrazac, kao što su: Vaše ime i prezime, e-mail, broj telefona i opis problema. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, sukladno Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.), u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo jednu godinu. 

Prilikom podnošenja zahtjeva i donošenja odluke o isplati potpore za uspjeh u sportu GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka), kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, OIB, e-mail, broj računa na koji će se vršiti isplata potpore. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, sukladno Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.), u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom upisa Vas kao korisnika grobnog mjesta GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka), kao što su: Vaše ime i prezime, OIB, adresa, podatak o dokumentaciji kojom dokazujete stjecanje prava na korištenje grobnog mjesta. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, sukladno Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 20/21.), u svrhu ostvarenja Vašeg prava. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Prilikom obračuna poreza na kuće za odmor GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka), kao što su: Vaše ime i prezime, OIB, adresa, podatak o dokumentaciji iz koje je razvidno Vaše pravo vlasništva. Vaše podatke obrađujemo na temelju pravne obveze GRADA, u svrhu naplate poreza na kuće za odmor. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.  

Prilikom Vašeg prijavljivanja na natječaj za prijam u službu, odnosno zapošljavanja, GRAD će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka), kao što su: Vaše ime i prezime, dob, zvanje, zanimanje, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu, radno iskustvo, podatak da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak, podatak o pravu prednosti pri zapošljavanju (ako ostvarujete takvo pravo). Vaše podatke obrađujemo  kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora te za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka, u svrhu uspostavljanja radnog odnosa i svih prava koja iz toga proizlaze. Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. 

Podaci prikupljeni u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti pohranjuju se samo onoliko dugo koliko je to potrebno za navedene svrhe. Vaši podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju dulje nego što je to potrebno za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni i obrađeni. GRAD će pojedine podatke pohraniti na vrijeme koje je određeno zakonom (primjerice, podatke iz zahtjeva za ostvarivanjem prava na brisanje čuvat ćemo 5 godina od rješavanja zahtjeva), a podaci koji su objavljeni u svrhu transparentnog izvještavanja neće biti javno dostupni nakon proteka 5 godina od dana objave.  

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše podatke nećemo obrađivati u budućnosti. U slučaju da su u tijelku određeni postupci, Vaši podaci mogu se obrađivati do okončanja sudskog, upravnog ili izvansudskog postupka, uključujući i rok za podnošenje pravnih lijekova. 

Vaše podatke koristimo u svrhe koje su opisane u ovim Pravilima, a u slučaju da se Vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe obavijestit ćemo Vas prije provođenja takve (nove) obrade. 

VAŠA PRAVA 

U bilo kojem trenutku imate pravo od GRADA zatražiti sljedeće:  

● da vam omogući pristup Vašim osobnim podacima: 

možete nas pitati koje Vaše podatke obrađujemo, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade podataka, koje kategorije Vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima Vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. 

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o Vama; 

● zatražiti ispravak pogrešnih podataka:  

želimo da su Vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele; 

● zatražiti brisanje osobnih podataka:  

možete tražiti da zaustavimo obradu ili čak izbrišemo Vaše osobne podatke. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, GRAD bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti; 

● zatražiti ograničavanje pristupa Vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti : 

Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka; 

● podnijeti prigovor na način kako koristimo Vaše podatke:  

imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju GRAD smatra legitimnom; 

● zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava): 

Ako se obrada podataka temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od GRADA prijenos podataka drugom vršitelju obrade. 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava, molimo koristite kontakt podatke navedene na početku ovih Pravila. 

Ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

DIJELJENJE PODATAKA S TREĆIMA 

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga GRAD neće dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo Vas obavijestiti. 

GRAD surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo Vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom. 

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za GRAD mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.  

10. srpnja 2023. godine Europska komisija donijela je novu odluku o primjerenosti na temelju koje se osobni podaci mogu slobodno prenositi iz Europske unije u tvrtke u SAD-u koje sudjeluju u Okviru za zaštitu privatnosti podataka.  

Odluka o adekvatnosti temelji se na članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka i predstavlja mehanizam koji osigurava siguran i zakoniti prijenos podataka u treće zemlje. Tvrtke u SAD-u koje žele sudjelovati u Okviru za zaštitu podataka moraju proći postupak samocertificiranja i upisati se na listu tvrtki koje su pristupile Okviru za zaštitu privatnosti podataka.   

Također, ako naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija. 

Svrhe u koje dijelimo podatke s drugim društvima su, primjerice, potrebe održavanja web stranice. Davatelji usluga su dužni koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili, te su obvezni zaštititi Vaše podatke i smatrati ih poslovnom tajnom. 

DRUŠTVENE MREŽE 

GRAD prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i YouTube. GRAD odnosno odgovorne osobe imenovane od strane GRADA imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, GRAD ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje, osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.  

GRAD koristi usluge Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a, a o njihovim Pravilima privatnosti i načinu na koji oni koriste Vaše osobne podatke možete pogledati na: 

FACEBOOK ONLINE
https://www.facebook.com/policy.php

INSTAGRAM ONLINE
https://help.instagram.com/519522125107875

YOUTUBE ONLINE
https://policies.google.com/privacy?hl=hr

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, kontaktirajte: 

ZA FACEBOOK: 
META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

Na web stranici www.oroslavje.hr GRAD kao voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. 

Facebook je društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo. 

Facebook je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ukoliko osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD samostalni je voditelj obrade. 

Svaki put kada ste prijavljeni na Facebook, a u isto vrijeme pristupate web stranici  www.oroslavje.hr, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici www.oroslavje.hr

ZA INSTAGRAM:
META PLATFORMS Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

Instagram je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ukoliko osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD samostalni je voditelj obrade. 

ZA YOUTUBE:
Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

Vlasnik usluge YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC koji je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.  YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC koji je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD smatra se samostalnim voditeljem obrade. 

STUPANJE NA SNAGU 

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici. GRAD zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Skip to content