Osobna iskaznica projekta

„Nabava drobilice granja i koševa za razvrstavanje otpada“

Projekt se odnosi na nabavu drobilice granja i koševa za razvrstavanje otpada. Budući da je grad Oroslavje u deficitu sa koševima za razvrstavanje otpada, nabavkom istih obuhvatilo bi se cijelo gradsko područje čime bi se pridonijelo stvaranju navike i osvještavanju cjelokupnog građanstva o nužnosti razvrstavanja otpada, jer otpad koji se odbacuje treba biti propisno zbrinut, u čemu veliku ulogu imaju kante za razvrstavanje otpada. Grad Oroslavje je grad prepun parkova i zelenih površina s drvećem i grmolikim biljkama, a time i granja koje je potrebno redovito čistiti i uklanjati. Obzirom da se većina istih nalazi u parkovima gdje su dječja igrališta, potrebno je redovito čistiti okoliš i radi sigurnosti djece i mladih.

Nabava drobilice granja uvelike bi olakšala cijeli proces čišćenja, a kako je grad ekološki orijentiran, dobiveni malč bi se dalje koristio za cvjetnjake na području grada. Sav otpad koji nastane isključivo je proizvod ljudske aktivnosti stoga svi mi moramo mijenjati navike i svojim ekološkim pristupom doprinositi održivom gospodarenju otpadom, očuvanju prirodnih resursa naše planete kao i smanjenju štetnih utjecaja otpada na okoliš, s tim ciljem poduzele bi se aktivnosti edukacije građana kroz tiskanje letaka koji bi se postavili u svim gradskim institucijama – Turističkoj zajednici, Gradskoj knjižnici, Dječjem vrtiću Cvrkutić, Srednjoj školi Oroslavje i Osnovnoj školi Oroslavje kako bi se obuhvatio što veći broj ljudi različitih dobnih skupina. Ovdje je poseban naglasak na skupinu djece i mladih i njihovu edukaciju o potrebi i svrsi razvrstavanja i zbrinjavanja otpada kao posebne ciljne skupine koju je potrebno o tome osvijestiti. Edukacija građana povest će se i kroz tisak plakata koji će biti nalijepljeni na nabavljene koševe za razvrstavanje otpada kao izravni podsjetnik na važnost i potrebu za pravilnim razvrstavanjem otpada. 


Osnovni podaci o projektu

Korisnik projekta

Grad Oroslavje

Ukupna vrijednost projekta

596.225,00 kuna / 79.132,66 €

Bespovratna sredstva

238.490,00 kuna / 31.653,06 €

Razdoblje provedbe

Od 05.10.2022. do 05.10.2023.

Aktivnosti

  • Nabava drobilice granja
  • Nabava koševa za razvrstavanje otpada
  • Edukacija stanovništva o važnosti razvrstavanja otpada

Projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022).


„Dječje igralište u parku obitelji Prpić“

Projekt je usmjeren na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u parku obitelji Prpić u naselju Oroslavje, Grad Oroslavje. Opći je cilj projekta poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovnike središnjeg naselja i cijelog grada, a posebice za najmlađe kojima će se osigurati zabavno i funkcionalno opremljeno igralište za kvalitetno provođenje vremena, socijalizaciju i razvijanje motoričkih sposobnosti. Istovremeno, roditeljima i ostalima omogućit će se pristupačno i sigurno mjesto za njihovu djecu te kvalitetno druženje na otvorenom.


Osnovni podaci o projektu

Korisnik projekta

Grad Oroslavje

Ukupna vrijednost projekta

468.000,00 kn / 62.114,27 €

Bespovratna sredstva

248.014,80 kn / 32.917,22 €

Razdoblje provedbe

24 mjeseca

Aktivnosti

  • Upravljanje projektom i administracija
  • Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta
  • Informativne i promotivne aktivnosti

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.; Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH; Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Skip to content