Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi donesen 20.04.2022.


2024.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije društvenog doma Stubička Slatina u društveni i vatrogasni dom

Zimska služba

Izgradnja i opremanje streetball igrališta u Mokricama

Arhiva 2023.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima i radnoj zoni

Izgradnja pješačkih staza u Parku Vraniczany Oroslavje

Rekonstrukcija Društvenog doma Mokrice – promjena krovišta

Arhiva 2022.

Aplikacije za digitalno uredsko poslovanje

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta

Grupa 2 zimska služba

Izgradnja pješačkih staza u Parku Vraniczany Oroslavje

Pojačano održavanje cesta i nogostupa

Arhiva

Skip to content