Društveni domovi

Mokrice

Vesna Mihovljanec

0915552964

Gornje Oroslavje

Zdenkica Ljubić

0911947482

Andraševec

Štefica Antolković

0981847374

Za najam doma dogovoriti termin sa domarkom, te nakon toga uplatiti iznos na račun grada, potvrdu uplate donijeti domarki.

Za jednokratno korištenje društvenih domova uz naknadu naplaćuju se:

  • za svadbe (s korištenjem kuhinje) – 800,00 kuna
  • za zabave (s korištenjem kuhinje) – 400,00 kuna
  • za koncerte – 400,00 kuna
  • zabavna priredba (predstave, igrokazi) – 400,00 kuna
  • biračko mjesto i sl. – 500,00 kuna
  • karmine (s korištenjem kuhinje) – 200,00 kuna
  • ostalo nespomenuto (s korištenjem kuhinje) – 200,00 kuna
  • ostalo nespomenuto (bez korištenja kuhinje) – 200,00 kuna

Sredstva od najma uplaćuju se na IBAN grada Oroslavja HR58 2340 0091 8311 0000 1 s pozivom na broj HR68 7722-OIB korisnika.

Pod opis plaćanja OBAVEZNO naznačiti za koji društveni dom se uplaćuje naknada (npr. Najam društvenog doma Mokrice).

Pravilnik o korištenju društvenih domova

Skip to content