Društveni domovi

Mokrice

Vesna Mihovljanec

0915552964

Gornje Oroslavje

Zdenkica Ljubić

0911947482

Andraševec

Štefica Antolković

0981847374

Za najam doma dogovoriti termin sa domarkom, te nakon toga uplatiti iznos na račun grada, potvrdu uplate donijeti domarki.

Visina naknade za jednokratno korištenje društvenih domova utvrđuje se na sljedeći način:

Korisnici s područja Grada OroslavjaKorisnici izvan područja Grada Oroslavja
Svadbe (s korištenjem kuhinje)100,00 €200,00 €
Zabave (s korištenjem kuhinje)70,00 €140,00 €
Koncerti70,00 €100,00 €
Zabavne priredbe (predstave, igrokazi)70,00 €100,00 €
Karmine (s korištenjem kuhinje)50,00 €50,00 €
Ostalo nespomenuto (s korištenjem kuhinje ili bez)50,00 €100,00 €

Za privremeno korištenje društvenih domova naplaćuje se 30,00 eura po korištenju, pri čemu se, ovisno o duljini ugovorenog trajanja, može odobriti popust najviše 20%.

Sredstva od najma uplaćuju se na IBAN grada Oroslavja HR63 2402 0061 8311 0000 1 s pozivom na broj HR68 7722-OIB korisnika.

Pod opis plaćanja OBAVEZNO naznačiti za koji društveni dom se uplaćuje naknada (npr. Najam društvenog doma Mokrice).

Pravilnik o korištenju društvenih domova

Skip to content