Plan komunalnih aktivnosti

Asfaltiranje

Ažurirano: 11.05.2023.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Bregovita od k.b.11 do Lj.B.cca 100mG. OroPrivatni put
Zagrebačka (odvojak Mirti)19cca 55mG. Oro
Zagrebačka (odvojak Lončar)20-25cca 55mG. Oro
Zagorsko Naselje od Krušlja prema Kučakucca 100mG. Oro
Sveti Rok od Kovačića prema Mirtimacca 400mG. OroNe postoji put prema katastru
Zelengajska (od groblja do raspela)cca 540mCentar
Zimićeva (do Lipovečke)cca 300mAndraševec
Od Dolinske prema Verigovom naseljucca 500mAndraševec
put kč 185, Cesarcicca 150mSlatina
put KČ 78 Knjaz - Šipkovica ostatak putacca 70mSlatina
put kč 224 prema Jakševomcca 420mSlatina
put kč 1758 do Gospočića cca 80mSlatina
put kč 506 Grgeccca 120mSlatina
put kč 1745 Grgec prema Kanižicca 300mSlatina
put prema Pavlić, Kanceljakcca 60mSlatina
put kč 56 Hučićcca 50mSlatina
Od klaonice Orubić do kurijecca 1500mKrušljevo Selo
Od kurije prema Slatini cca 1500mSlatina
Od Mokrice 215 do skretanja za Kanižucca 750mMokrice
Mokrice 1314/5cca 30mMokrice2023.
KČ 222/1cca 410m Slatina
kč 1757/4cca 90mCentarPrivatni put
kč 5764cca 300mAndraševec
Lj. B. 8*cca 100mGornje OroslavjePrivatni put
Stubička cesta 135*cca 150mGornje OroslavjePrivatni put
Zagrebačka 50-64cca 140mGornje OroslavjePrivatni put
Put kč 143cca 130mSlatina
Put kč1761cca 90mSlatina
Kralja Tomislava10 mOroslavjeIzvršeno 24.02.2023.Asfaltiranje udarnih rupa
Mrzljaki7 mKrušljevo SeloIzvršeno 24.02.2023.Asfaltiranje udarnih rupa
Dolinska50 mAndraševecIzvršeno 24.02.2023.Asfaltiranje udarnih rupa
Šipkova45 mAndraševecIzvršeno 24.02.2023.Asfaltiranje udarnih rupa
Kureljeva1 mAndraševecIzvršeno 24.02.2023.Asfaltiranje udarnih rupa
Kamenjačka15 mAndraševecIzvršeno 24.02.2023.Asfaltiranje udarnih rupa

Javna rasvjeta

Ažurirano: 19.05.2022.
LokacijaBroj stupovaBroj lampiNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Križanje kod pekare2Gornje Oroslavje
Nasuprot igrališta HEP1Slatina
Slatina 8522Slatina
Rasvjeta prema željezničkoj stanici1515Slatina
Vinogorska prema ul Vl. Nazora(St. Toplice)33Andraševec
Lipovečka 3111Andraševec
Od "Obrubić" do "Veverca" 66Krušljevo Selo2023.
U blizi Mokrice 225 HEP-ov stup01Mokrice2023.
Zagrebačka 4301Gornje OroslavjeProvjeriti
Slatina Dućan zamjena02Slatina
Slatina 2282Slatina
Lj.B. 811Gornje Oroslavje
KČ 213/3?2Gornje Oroslavje
KČ 1910/6Gornje Oroslavje
Park obitelji Prpić11Oroslavje2023.
Ljube Babića 10c, KČ 2039/111Oroslavje

Legalizacija

Ažurirano: 17.12.2021.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Zag. Naselje od kb 16cca 300G. Oro
Ulica prema Čičkima iza domacca 250Mokrice
Put prema Pavlić, Kanceljakcca 60Slatina
Cesta prema streljanicca 750Krušljevo Selo
Od raspela od Mokrica 31cca 200Mokrice
Ulica Viktora Gorupcacca 400Centar
KČ 185Slatina
Put Krušljevo Selo Novosel/TrohaKrušljevo Selo
Zagrebačka 50-64cca 130G. Oro
Tvorničkacca 160Centar
Bregovitacca 300G. Oro
Svetog Rokacca 200G. Oro

Nogostup

Ažurirano: 13.10.2022.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Od spomenika prema Ljube Babićacca 600Krušljevo Selo2023.
Od prijelaza prema Dućanucca 80Andraševec2023.
Rekonstrukcija od spomenika prema kružnom tokucca 600Centar2023.Izvršeno
Od Cesarca do željezničkecca 1200mSlatina

Grabe

Ažurirano: 11.05.2023.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranja
Kožuhova270 mAndraševecIzvršeno 200.3.2023.
Dolinska150 mAndraševecIzvršeno 07.02.2023.
Knezićeva238 mAndraševecIzvršeno 09.02.2023.
Kišurova90 mAndraševecIzvršeno 21.03.2023.
Kišurova120 mAndraševecIzvršeno 21.03.2023.
Kišurova120 mAndraševecIzvršeno 19.04.2023.
Kišurova75 mAndraševecIzvršeno 20.04.2023.
VinogorskaAndraševec
Graba prema Lešima660 mSlatinaIzvršeno 15.02.2023.
Slatina 260 put prema vrtovimaSlatina
Babićeva460 mAndraševecIzvršeno 11.02.2023.
Mrzljaki50 mKrušljevo SeloIzvršeno 17.02.2023.
Lipovečka90 mAndraševecIzvršeno 13.02.2023.
JakšovoStubička SlatinaIzvršeno 15.02.2023.
Stubička slatina prema Kaniži230 mStubička slatinaIzvršeno 16.02.2023.
Dolinska 14 Knezićeva150 mAndraševecIzvršeno 07.02.2023.
Knezićeva154 mAndraševecIzvršeno 08.02.2023.
Knezićeva84 mAndraševecIzvršeno 09.02.2023.
Babićeva150 mAndraševecIzvršeno 09.02.2023.
Babićeva208 mAndraševecIzvršeno 10.02.2023.
Babićeva102 mAndraševecIzvršeno 11.02.2023.
Lipovečka90 mAndraševecIzvršeno 13.02.2023.
Leši150 mStubička SlatinaIzvršeno 13.02.2023.
Leši350 mStubička SlatinaIzvršeno 14.02.2023.
Leši100 mStubička SlatinaIzvršeno 15.02.2023.
Jakšovo140 mStubička SlatinaIzvršeno 15.02.2023.
Prema Kaniži30 mStubička SlatinaIzvršeno 15.02.2023.
Prema Kaniži200 mStubička SlatinaIzvršeno 16.02.2023.
Leši60 mStubička SlatinaIzvršeno 16.02.2023.
Mrzljaki50 mKrušljevo SeloIzvršeno 17.02.2023.
Srednja Slatina100 mStubička SlatinaIzvršeno 10.03.2023.
Slatina 17050 mStubička SlatinaIzvršeno 10.03.2023.
Brežna300 mAndraševecIzvršeno 20.04.2023.
Mrzljaki80 mMokriceIzvršeno 27.04.2023.
Brežna300 mAndraševecIzvršeno 28.04.2023.

Šodranje

Ažurirano: 11.05.2023.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Put kč 143cca 130 mSlatina
Put do kuće Marka Čižmekacca 100 mMokriceIdu u asfaltiranje
Kč 5028/3, 5026/2, 5019/2500 mMokrice
St. Slatina Favory - Igrišće60 mIdu u asfaltiranje
Dolinska300 mAndraševecIzvršeno 01.02.2023.
Piceki - Kaniža500 mMokriceIzvršeno 06.02.2023.
Od Piceka prema Čičkima200 mMokriceIzvršeno 10.03.2023.
Srednja Slatina30 mStubička SlatinaIzvršeno 10.03.2023.
Krušljevo Selo 238 LD100 mKrušljevo SeloIzvršeno 17.03.2023.
Stubička Slatina 140170 mStubička SlatinaIzvršeno 17.03.2023.
Grgec - Kaniža1500 mStubička SlatinaIzvršeno 27.04.2023.

Izrada puteva

Ažurirano: 05.05.2022.
Redni brojLokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
1.Put Andraševec 1584, 1585

Rekonstukcija ulica

Ažurirano: 12.10.2022.
Redni brojLokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
1.Odvojak ljube Babića čestica 1990/6200mOroslavje

Izvršeno u 2022. godini

Asfaltiranje

Ažurirano: 16.11.2022.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Zelengajska (brijeg kod groblja)cca 260mCentar2022.Izvršeno
Zimićeva (brijeg)cca 300mAndraševec2022.Izvršeno
put KČ 78 Knjaz - Šipkovicacca 180mSlatina2022.Izvršeno
put kč 1758 kraj dućana i dvd-a puna širinacca 40mSlatina2022.Izvršeno
Od kurije do Legradacca 600mMokriceIzvršeno
Lipovečka 150 prema stubicicca 150mAndraševecIzvršeno
Put kč 1910/6cca 60mGornje Oroslavje2022.Izvršeno
Ljube Babića 10c, KČ 2039/1cca 50mOroslavjeIzvršeno 11.10.2022.
Oroslavje prema Kamen Kučiš, 2792/1cca 95mOroslavje2022.Izvršeno
Kč 537cca 120 mGornje OroslavjeIzvršeno 07.10.2022.
Ulica Svetog Roka73 mOroslavjeIzvršeno

Javna rasvjeta

Ažurirano: 19.05.2022.
LokacijaBroj stupovaBroj lampiNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Livadska 502Andraševec2022.Izvršeno
Babićeva11Andraševec2022.Izvršeno
Nasuprot Rodne kuće Marka Čižmeka1Mokrice2022.Izvršeno

Legalizacija

Ažurirano: 17.12.2021.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Od Zagorskog nas. Prema taložnicicca 600G. Oro6900 kn2022.Izvršeno

Nogostup

Ažurirano: 13.10.2022.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Od područne škole prema Zagrebačkojcca 350Krušljevo Selo2022.Izvršeno
Nogostup kod dućana70mKrušljevo SeloIzvršeno

Grabe

Ažurirano: 24.02.2023.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranja
BabićevaCca 190mAndraševecIzvršeno 04.05.2022.
St. Slatina kod kućnog broja 128200 mSlatinaZavršeno 21.12.2022.
St. Slatina kućni broj 48-49 b100 mSlatinaZavršeno 23.12.2022.

Šodranje

Ažurirano: 27.12.2022.
LokacijaDuljinaNaseljeOkvirna cijenaPlan saniranjaNapomena
Kč 537cca 120 mGornje OroslavjeIzvršeno 07.03.2022.
Krušljevo Selo 237100 mKrušljevo SeloIzvršeno 22.8.2022.
Stubička Slatina 85 - Kanižacca 900 mSlatinaZavršeno 21.12.2022.
Slatina k.č. 1761cca 85 m SlatinaIzvršeno 02.05.2022.
Slatina k.č. 32Cca 91 mSlatinaIzvršeno 02.05.2022.
Andraševec k.č. 5768Cca 170 mAndraševecIzvršeno 03.05.2022.
Ul. A.Mihanovića - Zagorsko naselje280 mIzvršeno 22.7.2022.
Zelengajska- Mokrice200 mIzvršeno 22.7.2022.
Kureljeva ulica80 mIzvršeno 27.7.2022.
Verigovo naselje300 mIzvršeno 27.7.2022.
Brana- prema St. Toplicama300 mIzvršeno 21.10.2022.
Mokrice 215-do skretanja za Kanižu500 mIzvršeno 25.7.2022.
Mokrice Legrad - Kaniža150 mIzvršeno 25.7.2022.
Andraševec-Kraljićeva odvojak100 mIzvršeno 22.8.2022.
K.Selo do Kurije1500 mIzvršeno 12.10.2022.
Kurija- Stubička Slatina1500 mIzvršeno 17.-18.10.2022.
Raspelo-Piškovići( Mokrice)250 mIzvršeno 18.10.2022.
K.Selo prema Vevercima550 mIzvršeno 18.10.2022.
St.Slatina DOM35 mIzvršeno 22.8.2022.
Lipovečka ispod 2980 mIzvršeno 12.10.2022.
Stubička Slatina 119-122140 mStubička SlatinaZavršeno 21.12.2022.
Stubička Slatina 140-14295 mStubička SlatinaZavršeno 23.12.2022.
Kod mrtvačnice u Oroslavju225 mOroslavjeZavršeno 20.12.2022.
Skip to content