Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Grad Oroslavje nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Oroslavja koje se nalazi na adresi www.oroslavje.hr

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji:

 • Tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u primjerenoj veličini
 • Kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima, međutim postoje dijelovi koje će trebati dodatno optimizirati
 • Na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • Stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • Objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
 • Stranici se može promijeniti kontrast (4 vrste oštećenja vida-daltonizma)
 • Na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • Stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • Na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • Zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirati kroz bočni Izbornik pristupačnosti
 • Korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
 • Mrežno središte sadrži integriran sustav za povećanje slova
 • Sustav pristupačnosti se može isključiti i uključiti sukladno preferencijama korisnika

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

www.oroslavje.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • Sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
 • Potrebno je u nekim dijelovima optimizirati kontrast, ​optimalan omjer kontrasta je 4.5:1 za normalan tekst i 3:1 za uvećan tekst.
 • Ne postoje odgovarajući opisni tekstovi za sve poveznice.
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.

Za sve navedene neusklađenosti Grad Oroslavje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjoj nadogradnji mrežna stranica www.oroslavje.hr nastojat će podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri nastojeći implementirati preporuke za unapređenje pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 10.rujna 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je vanjske procjene koju je napravila treća strana, a Grad Oroslavje će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.oroslavje.hr korisnici mogu uputiti:
E-poštom: grad-oroslavje@kr.t-com.hr
Telefonom: 049 / 284 175
Poštom: Oro trg 1, 49243 Oroslavje
Radno vrijeme je ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 07:00 do 15:00 sati, a četvrtkom od 12:00 do 20:00 sati.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content