Sport

ATLETSKI KLUB OROSLAVJE

Barlovićeva 12, Andraševec, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje i poticanje atletskog sporta i rekreacije, planiranje rada i razvitka atletike, cestovnog trčanja na duge staze i brdskog trčanja, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga, sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, sportska poduka i odgoj djece i mladeži, organiziranje sportskih priredbi, poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

OSOBE: Jasmina Burek – PREDSJEDNICA, Branko Barlović – DOPREDSJEDNIK, Nino Burek – TAJNIK

OIB: 55159382411

WEBak-oroslavje.hr

AUTO KLUB ‘RALLY-BABA’

Andrije Gredičaka 4, Oroslavje

DJELATNOST: Razvijanje i promicanje auto športa, davanje športske obuke športašima u auto športu, nastupi športaša na natjecanjima od općinskog do međunarodnog ranga, razvijanje osobnosti i naukovanje u auto športu i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Martina Vrbanović – PREDSJEDNICA, Branimir Kučko – DOPREDSJEDNIK, Marina Vrbanović – TAJNICA

OIB: 50290292038

BIATLONSKI KLUB ‘OROSLAVJE’

Park obitelji Prpić 9, Oroslavje

DJELATNOST: Razvitak i promicanje biatlonskog športa, osiguranje sportske aktivnosti za pučanstvo svih naraštaja gdje Udruga djeluje, usklađeno obavljanje osnovnih športskih djelatnosti, a osobito utvrđenog programa, potreba i interesa sredine u kojem udruga djeluje. Sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja skijaškog športa u gradu i neposrednoj realizaciji utvrđene politike, poduzima odgovarajuće mjere i akcije u svezi stvaranja potrebnih uvjeta za omasovljenje biatlonskog športa i druge djelatnosti propisane Statutom.

OSOBE: Robert Kontak – DOPREDSJEDNIK, Srećko Tomić – PREDSJEDNIK, Martin Ptiček – TAJNIK

OIB: 99178322041

KASAČKI KLUB ‘OroKas’

Mokrice 125, Oroslavje

DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka kasačkog športa, poduka djece i mladeži u vještini jahanja, organizira i održava različita takmičenja i sudjeluje na njima, organizira i održava treninge i druge djelatnosti propisane Statutom KONJIČKI ŠPORT.

OSOBE: Vinko Trgovac – PREDSJEDNIK

OIB: 03089443127

KASAČKI KLUB ‘FILIP’

Mokrice, Oroslavje

DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka konjičkog športa, organizira i održava takmičenja i sudjeluje u njima, organizira i održava treninge, organizira i održava različite seminare, tečajeve i predavanja, istražuje povijest vezanu za bavljenje konjičkim športom i dr. djelatnosti utvrđene člankom 11. Statuta.

OSOBE: Josip Tuđa – PREDSJEDNIK UDRUGE

OIB: 47638000948

KASAČKI KLUB ‘S.A.K’

Milana Prpića 76, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje kasačkog športa na području djelovanja. Planiranje rada i razvijanje kasačkog športa, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja. poduka djece i mladeži u vještini jahanja, organiziranje i provođenje natjecanja te druge djelatnosti utvrđene.

OSOBE: Antonija Žitnjak – PREDSJEDNICA, Sandra Suman – TAJNICA UDRUGE

OIB: 21516976419

MOTO KLUB ‘M.B.K.’

Milana Prpića 32, Oroslavje

DJELATNOST: Promocija važnosti motociklizma, organiziranje motociklističkih, sportskih i ostalih priredbi. natjecanje članova kluba u motociklističkom sportu, te druge djelatnosti propisane člankom 7. Statuta.

OSOBE: Vladimir Presečki – PREDSJEDNIK UDRUGE, Robert Jagečić – DOPREDSJEDNIK, Ljuba Presečki – TAJNICA

MOTOCIKLISTIČKI KLUB ‘OROSLAVJE’

DJELATNOST: Razvijanje i promicanje moto športa, davanje športske obuke športašima u moto športu, nastupi sportaša na natjecanjima od općinskog do međunarodnog ranga, brine, unapređuje i podupire razvitak moto športa te druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Josip Pavlina – PREDSJEDNIK, Mladen Grabušić – TAJNIK

OIB: 26569993415

POWERLIFTING KLUB ‘SRELE BRUTAL TEAM’

Oro trg 2, Oroslavje

DJELATNOST: Okupljanje građana na dobrovoljnoj osnovi radi ostvarivanja zajedničkih ili osobnih potreba u športu iz područja dizanja utega, powerliftinga, te izgradnje tijela. Organiziranje rada sa građanima i upućivanje mladeži u powerlifting, športska rekreacija , organiziranje športskih natjecanja i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Srećko Martinić – PREDSJEDNIK, Slobodan Drobec – DOPREDSJEDNIK, Ruža Martinić – TAJNICA

OIB: 30704728846

SKIJAŠKI KLUB ‘OROSLAVJE’

Andrije Gredičaka 13, Oroslavje

DJELATNOST: Sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja športa u gradu, vodi brigu o organiziranju priprema za sudjelovanje udruge u liga i cup natjecanjima, vodi brigu o unapređenju skijaškog trčanja, poduzima mjere i akcije u svezi omasovljenja skijaškog trčanja, druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Zdravko Popović – PREDSJEDNIK, Albert Kontak – DOPREDSJEDNIK, Robert Kontak – TAJNIK

OIB: 09189126552

STOLNOTENISKI KLUB ‘OROKONFEKCIJA’ OROSLAVJE

Milana Prpića 49, Oroslavje

DJELATNOST: Igranje i bavljenje stolnim tenisom za članove i druge građane, organiziranje stolnoteniskih tečajeva, učenje i osposobljavanje mladih, natjecanje i suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Ivica Drobec – PREDSJEDNIK

OIB: 13287631873

STRELJAČKO DRUŠTVO ‘STRIJELAC’ KRUŠLJEVO SELO

Krušljevo Selo, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, poticanje te planiranje aktivnosti članstva u razvoju i unapređenju streljačkog športa, organiziranje i provođenje treninga i natjecanja, skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti natjecatelja, skrb o izgradnji, održavanju i korištenju streljane i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Vladimir Bertol – PREDSJEDNIK, Stjepan Pešt – TAJNIK, Branko Mikulec – PODPREDSJEDNIK

OIB: 85121621782

TENISKI SAVEZ KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

Oro trg 2, Oroslavje

DJELATNOST: Potiče i promiče tenis odnosno tenisku aktivnost, usklađuje aktivnost svojih članica, organizira i provodi sustav natjecanja, skrbi o tenisačima i tenisačicama, potiče i promiče teniski šport na svom području a osobito tenis djece i mladeži te druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OIB: 84247459428

Udruga za nordijsko hodanje ‘Oroslavje’

Andrije Gredičaka 31, Oroslavje

DJELATNOST: Planiranje rada i razvitak nordijskog hodanja, zadovoljenje potrebe za osmišljenim i korisnim provođenjem slobodnog vremena, bavljenje nordijskim hodanjem kroz natjecanja, izlete i provođenje masovnih rekreacijskih manifestacija, promicanje razumijevanja, etičkih i etničkih vrednota i razvoj sportske kulture, te druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Albert Kontak – PREDSJEDNIK

OIB: 78566192613

ŠPORTSKI KLUB UZGAJIVAČA GOLUBOVA LISTONOŠA ‘ZAGORJE 2003’

Kralja Tomislava 20, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje golubarskog športa. Organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga golubova radi pripreme za natjecanje i opće kondicije, sudjelovanje puštanjem golubova na manifestacijama lokalnog i državnog značaja, poticanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom, te druge djelatnosti propisane člankom 8. Statuta.

OSOBE: Branko Gorupec – PREDSJEDNIK UDRUGE, Allen Fijan – DOPREDSJEDNIK UDRUGE, Damir Suhina – TAJNIK

OIB: 00505900224

AUTO – MOTO KLUB ‘OROSLAVJE’

Park Vranicany 1, Oroslavje

DJELATNOST: Štiti interese članova vozača i dr. sudionika u prometu, predlaže mjere i utječe na prometnu politiku na području svog djelovanja, brine, unapređuje i podupire razvitak motoriziranog turizma, nautičkog i campig turizma, posebno brine o omasovljenju Auto – kluba i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Vladimir Pavlina – TAJNIK, Željko Hren – PREDSJEDNIK UDRUGE

OIB: 69996808733

AUTO KLUB ZAGORJE – OROSLAVJE

Park Vranicany 1, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje automobilskog i karting športa. Planiranje rada i razvitka auto i karting športa, organiziranje i vođenje redovitih sustava treninga članova radi pripreme za natjecanje, sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim priredbama, poduka i trening djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Darko Buklec – PREDSJEDNIK, Boro Mateša – DOPREDSJEDNIK, Goran Lepčin – TAJNIK

OIB: 98927090512

DRUŠTVO ZA SPORT, REKREACIJU I ZABAVU FORMA

M. Prpića 73, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje sporta, rekreacije i zabave. Promicanje zdravlja i fizičke kondicije (fitness, aerobik, rekreacija i zabava, body buiding ), organiziranje športskih natjecanja te osiguranje treninga članovima FORMA-e i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Boris Gregorina – PREDSJEDNIK

OIB: 79857466527

KASAČKI KLUB ‘AMADEUS’

Kralja Tomislava 26, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje kasačkog športa na području Krapinsko-zagorske županije. Planiranje rada i razvijanje kasačkog športa, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje, organiziranje i provođenje natjecanja, poduka djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom KONJIČKI ŠPORT.

OSOBE: Ivan Lukec – PREDSJEDNIK, Marko Lukec – TAJNIK

OIB: 15257822081

KASAČKI KLUB ‘POTKOVA’

Milana Prpića 76, Oroslavje

DJELATNOST: Planiranje rada i razvijanje kasačkog športa te promocija i unapređenje kasačkog športa na području Krapinsko-zagorske županije. Organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje. Poduka djece i mladeži u vještini jahanja te organiziranje i provođenje natjecanja i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Vlado Krizmanić – PREDSJEDNIK, Jadranka Krizmanić – TAJNICA

OIB: 98277541929

KOŠARKAŠKI KLUB ‘OROSLAVJE’

Park obitelji Prpić 6, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje športa, razvoja športske i tjelesne kulture, takmičenja u redovitim natjecanjima u košarkaškom športu. Razvitak košarkaškog športa na području grada Oroslavja, poboljšanje i održavanje tjelesne kulture članova i svih građana, omasovljavanje članstva i igračkog kadra, kao i stručno osposobljavanje mladih u športu, afirmacija športskog načina življenja, te razvitak amaterizma u športu, rekreacije i športske etike i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Vatroslav Gmaz – PREDSJEDNIK, Frane Usmiani – TAJNIK

OIB: 16954697374

MOTO KLUB ZAGORSKI ORLOVI

A.G. Matoša 6, Oroslavje

DJELATNOST: Ostvarivanje uvjeta za promicanje moto sporta i motociklizma, te briga za popularizaciju moto sporta među mladima. Okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja, organizacija klupskih i među klupskih susreta sportske i zabavne naravi, organizacija sportskih moto natjecanja i sudjelovanje na sportskim natjecanjima, očuvanje tradicije motociklizma uz pomoć ljubitelja starih motora tzv. Old timer-a, briga za članove – mlađe vozače.

OSOBE: Ivan Šalec – PREDSJEDNIK, Mario Prepelić – TAJNIK, Željko Krpić – PODPREDSJEDNIK, Dražen Mikulić – PODPREDSJEDNIK

OIB: 81061375519

NOGOMETNI KLUB ‘OROSLAVJE’

Park obitelji Prpić 1, Oroslavje

DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka nogometnog športa, organiziranje i provođenje redovitih, sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja, poduka i trening djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Alan Miletić – PREDSJEDNIK

OIB: 79552996749

SKIJAŠKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Andrije Gredičaka 13, Oroslavje

DJELATNOST: Razvitak i promicanje skijaških sportova. Utvrđivanje programa razvitka skijaškog sporta u Krapinsko-zagorskoj županiji, usklađivanje aktivnosti svojih članica pružanjem stručne pomoći, organizira i provodi županijska skijaška prvenstva i priredbe, te druge djelatnosti utvrđene statutom.

OSOBE: Albert Kontak – PREDSJEDNIK, Željko Marenić – TAJNIK

OIB: 05127109364

STRELIČARSKI KLUB ‘OROSLAVJE’

Tvornička ulica 6, Oroslavje

DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka streličarskog športa, organiziranje i provođenje redovnih i sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje, organizacija natjecanja u svim stilovima i dobnim skupinama, poduka djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Nenad Mihalić – PREDSJEDNIK, Marijo Kelemen – TAJNIK

OIB: 33990092259

TENISKI KLUB OROSLAVJE

Park obitelji Prpić, Oroslavje

DJELATNOST: Igranje i bavljenje tenisom, natjecanja i suradnja s drugim istovrsnim udrugama, organiziranje igranja tenisa prema dobnim skupinama, organiziranje teniskih tečajeva, teniske škole i svim drugim djelatnostima utvrđenih Statutom.

OSOBE: Stjepan Frinčić – POTPREDSJEDNIK UDRUGE, Ivan Knezić – PREDSJEDNIK

OIB: 19134697527

TAEKWON-DO KLUB ‘OROSLAVJE’

A. Gredičaka 3L, Oroslavje

DJELATNOST: Razvitak tradicionalnog taekwon-do sporta, njegovanje borilačkih vještina kroz uvježbavanje tehnika izvođenja, primjene izvođenja stečenog znanja, samoobranu, testove i vježbe snage, te sporta kroz povećanje opće tjelesne spreme i psihofizičkog stanja i zdravlja, poduka i trening djece, mladeži i ostalih uzrasta, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje, sudjelovanje na natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, organiziranje sportskih natjecanja i demonstracija borilačkih vještina i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Milan Jožinec – predsjednik, Robert Šuprina – dopredsjednik, Matija Posavec –tajnik

OIB: 40564807185

ŠAHOVSKI KLUB ‘OROSLAVJE’

Milana Prpića 93, Oroslavje

DJELATNOST: Organiziranje natjecanja, turnira, simultanki, turnira za kategorizaciju, stjecanje prava upisa u Hrvatsku rejting listu, organiziranje rada šahovske škole, organiziranje rekreativnog igranja šaha, briga o proširenju članstva.

OSOBE: Stjepan Tišljar – PREDSJEDNIK

OIB: 30559573390

Skip to content