Udruge

ODABERI SVOJ PUT

A. Gredičaka 31, Oroslavje

DJELATNOST: Pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih uz neku od povreda ljudskih prava, edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i osiguravanju jednakih mogućnosti za sve i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Karmen Šimudvarac – PREDSJEDNICA, Štefanija Pušelj – KOORDINATORICA

OIB: 29859234294

CENTAR PRIRODNOG ŽIVLJENJA ‘POKRET’

Andrije Gredičaka 13, Oroslavje

DJELATNOST: Afirmacija prirodnog i zdravog načina življenja i prehrane, pomoć u postizanju tjelesne, duševne i duhovne ravnoteže, korištenjem prirodnih metoda relaksacije i opuštanja po metodi QI GONG, te organiziranje stalnih tečajeva vezana uz to područje i druge djelatnosti propisane Statutom.

OSOBE: Štefica Čižmek-Ivanić – PREDSJEDNIK

OIB: 67863724427

CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU – OROSLAVJE

Stjepana Radića 3, Oroslavje

DJELATNOST: Individualni rad, rad u skupinama, održavanje seminara, tribina, predavanja i skupova u svrhu duhovne terapije pojedinaca, obitelji i društva. Pružanje savjeta, pouke u otkrivanju duhovnih bolesti putem upitnika, te održavanje terapije po metodi hagioterapija, pružanje duhovne pomoći i liječenje čovjekove duhovne strukture, istraživački rad na području hagioterapije i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Marinko Banožić – PREDSJEDNIK, Martina Lihter – DOPREDSJEDNICA, Suzana Pracaić – TAJNICA

OIB: 91644695093

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OROSLAVJE

M. Prpića 73 Oroslavje

DJELATNOST: Prati i analizira stanje u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzima mjere za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara, radi na uključivanju što većeg broja građana, posebno mladež,i u rad društva i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Nikola Cukovečki – PREDSJEDNIK, Dragutin Bival – DOPREDSJEDNIK, Miljenko Mrzljak – ZAPOVJEDNIK

OIB: 22082575794

DRUŠTVO ‘NAŠA DJECA’ OROSLAVJE

Milana Prpića 82, Oroslavje

DJELATNOST: Poticati i organizirati akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu, pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta, voditi psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci, te pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece od rođenja do 15. godine života. Poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu, upoznavanje djece s pravima djeteta osnivanjem i radom Dječjih foruma, organiziranje ljetovanja i zimovanja, putovanja i izleta, rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Ankica Šuk – PREDSJEDNICA, Valentina Čičko – TAJNICA

OIB: 44749756448

GLJIVARSKO DRUŠTVO ‘MAGLEN’ OROSLAVJE

Oro trg 2, Oroslavje

DJELATNOST: Upoznavanje gljiva naših krajeva, proučavanje gljiva kao prirodnog izvora hrane u svakodnevnoj ishrani, proučavanje gljiva s ciljem zaštite od trovanja, rad na razvoju uzgoja gljiva i drge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Krunoslav Pavlina – PREDSJEDNIK

OIB: 10712080383

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA OROSLAVJE

Milana Prpića 93, Oroslavje

DJELATNOST: Pojedinačni i obiteljski nastavak liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji u skladu s općim društvenim interesima. Pomoć članovima da putem grupne obiteljske terapije što dulje apstiniraju i izmjene način ponašanja, djelovanje članstva u cilju da se u obiteljima liječenih alkoholičara što prije uspostave skladni odnosi koji su bili narušeni alkoholizmom i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Milan Tuđen – PREDSJEDNIK, Goran Stoleski – TAJNIK

OIB: 96245952093

LOVAČKO DRUŠTVO KUNA OROSLAVJE

Milana Prpića 36, Oroslavje

DJELATNOST: Gospodarenje lovištem u skladu s lovno-gospodarskom osnovom, uzgoj, zaštita, lov i korištenje odstreljene divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša te očuvanje prirodnih staništa divljači, njegovanje lovačke etike i običaja, osposobljavanje novih članova.

OSOBE: Jure Miletić – TAJNIK, Josip Perinić – PREDSJEDNIK, Željko Božiček – lovnik

OIB: 37270339013

OROSLAVSKI VEZ

Mokrice 208, Oroslavje

DJELATNOST: Očuvanje, razvitak i unapređenje lokalnog autohtonog kulturnog nasljeđa ručnog rada. Izrada ručnih radova, informiranje, poticanje i uključivanje javnosti posebice mladih u očuvanje tradicijske kulture ručnog rada putem radionica, izlaganjem na specijaliziranim i drugim sajmovima i manifestacijama, okupljanje djece, mladih i ostalih građana kroz projekte za zaštitu i promociju ručnog rada izvan redovite naobrazbe i ostale sadržaje interesantne djeci, mladima i ostalim građanima te druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Andrijana Gredičak – PREDSJEDNICA, Branka Jagečić – Boltek – TAJNICA

OIB: 07342610553

RAČUNALNI KLUB ORO – WIRELESS

Zagrebačka 74, Oroslavje

DJELATNOST: Zalaganje za razvitak bežičnih informacijskih i komunikacijskih mreža i informiranje žitelja grada Oroslavja o događajima u gradu, popularizacija i korištenje interneta, promicanje tehničke kulture, kulture korištenja računala i bežičnih tehnologija.

OSOBE: Željko Borovec – PREDSJEDNIK, Zdravko Krsnik – DOPREDSJEDNIK

OIB: 11374349820

UDRUGA ‘HRVATSKA ŽENA’ OROSLAVJE

Milana Prpića 25, Oroslavje

DJELATNOST: Njega kulture i običaja, briga o mladeži i obitelji, njega moralnih i etičkih načela katoličke vjere, prosvjetno – kulturna, socijalna i dr. djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Danica Hursa – PREDSJEDNICA

OIB: 75970668722

UDRUGA FIZIOTERAPEUTA I RADNIH TERAPEUTA ZAGORJA

Knezićeva 1, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenja fizioterapijske i radnoterapijske struke na području Krapinsko-zagorske županije. Poboljšanje radnih uvjeta na području djelovanja, poticanje stručnosti i etičnosti svojih članova. Poticanje stručnog i znanstvenog usavršavanja članova UFRTZ-a organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, seminara, predavanja, tečajeva, simpozija, kongresa i studijskih boravaka u inozemstvu i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Josip Knezić – PREDSJEDNIK, Danijela Hren – DOPREDSJEDNIK, Marija Hren – TAJNIK

OIB: 31758068540

UDRUGA LJUBITELJA ELEKTRONSKE I MODERNE GLAZBE – Q

Oro trg 2, Oroslavje

DJELATNOST: Obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smislu promicanja elktronske i moderne glazbe, informiranje građana i mladih o elktronskoj i modernoj glazbi, te podizanje javne svijesti o društveno korisnom ponašanju te druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Andrija Prevarek – PREDSJEDNIK, Ivana Prevarek – DOPREDSJEDNIK

OIB: 45834083942

UDRUGA MLADIH FENIKS

Krušljevo Selo 168, Oroslavje

DJELATNOST: Širenje kulture mladih, promicanje ljudskih prava, mira, svijesti o zajedništvu, zaštita okoliša, solidarnosti, interkuturalnosti civilnog društva, poticanje osobnog razvoja i samorazvoja te jačanja inicijative mladih kroz volonterski rad, okupljanje građana, a poglavito mladih koji se žele baviti kulturnim, ekološkim, znanstvenim, informacijskim, društvenim akcijama i pomagati iste, te druge djelatnosti propisane Statutom.

OSOBE: Elizabeta Škvorčec – PREDSJEDNIK, Velimir Grabušić – DOPREDSJEDNIK

OIB: 58907989979

UDRUGA STANARA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE OROSLAVJE STJEPANA RADIĆA

Stjepana Radića 6/b, Oroslavje

DJELATNOST: Zaštita i promicanje interesa stanara, promicanje boljeg življenja i suživota stanara, zajednička briga o stanovima i zajedničkim djelovima zgrade, suradnja s upraviteljem radi kvalitetnijeg i pravovremenog održavanja zgrade, zajednička briga o okolišu zgrade, razvijanje kulture stanovanja i dobrosusjedskih odnosa i druge djelatnosti propisane Statutom.

OSOBE: Trpimir Lončarević – PREDSJEDNIK, Srećko Martinić – DOPREDSJEDNIK, Željko Mojsinović – TAJNIK, Ninoslav Hanž – BLAGAJNIK DRUŠTVA

OIB: 41987842348

UDRUGA UMIROVLJENIKA OROSLAVJE

Oro trg 2, Oroslavje

DJELATNOST: Dobrovoljno organiziranje umirovljenika u članstvo udruge, brine se o poboljšanju materijalnog položaja umirovljenika, pomaže ostvarivanju interesa svoga članstva u oblastima mirovinskih, zdravstvenih i socijalnih prava.

OSOBE: Janko Knezić – DOPREDSJEDNIK, Jelica Sojč – TAJNICA, Stipe Knezović – PREDSJEDNIK

OIB: 50225614296

UDRUGA ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA I MEĐULJUDSKIH ODNOSA DRUŽBA DOBRIH LJUDI

Milana Prpića 65/a, Oroslavje

DJELATNOST: Podizanje nivoa duhovnog, kulturnog i drugih vidova života i međuljudskih odnosa. Očuvanje životnog okoliša i razvijanja ekološke svijesti kod djece i odraslih i odnosa prema prirodi i bližnjima, pomaganje i poticaj pojedinaca i društva na pružanje pomoći bližnjima primjerom, riječima i djelom, posebno samohranim majkama, starijim osobama i djeci i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Velimir Šubert – PREDSJEDNIK, Zdravko Pilarić – TAJNIK

OIB: 94998593314

Udruga korisnika bežičnih sustava OroWiFi

Oro Trg 3, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje tehničke kulture i kulture korištenja računala i bežičnih tehnologija, aktivno korištenje i procjena uporabljivosti pojedinih bežičnih i mrežnih tehnologija, prihvat članova i razvijanje njihovog interesa za informatiku i tehničku kulturu, informiranje javnosti o postojanju, radu, novostima i mogućnostima sudjelovanja u radu Udruge i druge djelatnosti propisane Statutom.

OSOBE: Mario Šipek – PREDSJEDNIK, Narcis Oremuš – DOPREDSJEDNIK

BALTAZAR

Zagrebačka 29, Oroslavje

DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje kajkavskog narječja, izdavanje novina, publikacija, knjiga i ostale izdavačke djelatnosti u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti. Promicanje tradicionalnih zagorskih i hrvatskih vrijednosti, organiziranje tradicijskih manifestacija i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Dragutin Lončar – PREDSJEDNIK, Filip Uvodić – TAJNIK

OIB: 81858252068

CENTAR ZA EDUKACIJU I POMOĆ

A. Gredičaka 31, Oroslavje

DJELATNOST: Pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih uz neku od povreda ljudskih prava, edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i osiguravanju jednakih mogućnosti za sve i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Karmen Šimudvarac – PREDSJEDNICA, Štefanija Pušelj – KOORDINATORICA

OIB: 29859234294

CENTAR ZA MEDIJACIJU, NENASILJE I MIR

Ulica Matije Gupca 23, Oroslavje

DJELATNOST: Obrazovanje pojedinaca i pravnih osoba nenasilnom načinu rješavanja sukoba, poticanje buđenja svijesti o potrebi razvoja i usvajanja praktičnih i teorijskih znanja iz područja osobnog rasta i razvoja, očuvanje i unapređivanje fizičkog, emocionalnog i mentalnog zdravlja pojedinca, očuvanje okoliša, obrazovanja djece i mladih i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Bojan Kosalec – PREDSJEDNIK

OIB: 00265890318

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STUBIČKA SLATINA

Stubička Slatina, Oroslavje

DJELATNOST: Prati i analizira stanje u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzima mjere za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara, radi na uključivanju što većeg broja građana, posebno mladeži u rad društva i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Božidar Oremuš – PREDSJEDNIK

OIB: 22082575794

EKOLOŠKO DRUŠTVO EKO OROSLAVJE

Zagrebačka 54, Oroslavje

DJELATNOST: Organiziranje akcija za provođenje ciljeva putem stručnih predavanja, edukativnih izleta, radnih akcija pošumljavanja i uređenja okoliša.

OSOBE: Josip Vdović – TAJNIK, Dunja Horvatin – PREDSJEDNIK

OIB: 77273348935

HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA HAFLINGER KONJA

Andraševec, Kišureva ulica 13, Oroslavje

DJELATNOST: Aktivno sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa, aktivno sudjelovanje u razvoju i zaštiti haflinger pasmine konja, edukacija članova udruge putem organizacije stručnih savjetovanja, demonstracijskih prikaza i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Snježana Janton – PREDSJEDNIK, Jasmina Kršić – TAJNIK

OIB: 81872277559

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ‘SLOBODA’ OROSLAVJE

Oro trg 1, Oroslavje

DJELATNOST: Stvaranje uvjeta za razvijanje svih oblika kulturno – umjetničkog amaterizma, sudjeluje u organizaciji manifestacija u gradu, priređivanje priredbi i godišnjih nastupa, okuplja građane koji se bave glazbom i glumom i dr. djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Zdenka Knezić – PREDSJEDNICA, Dragica Kraljić– TAJNICA

OIB: 05795315197

LOVAČKO DRUŠTVO MOKRICE

Krušljevo Selo 230, Oroslavje

DJELATNOST: Gospodarenje lovištem u skladu s lovno-gospodarskom osnovom, uzgoj, zaštita, lov i korištenje odstreljene divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša te očuvanje prirodnih staništa divljači, njegovanje lovačke etike i običaja, osposobljavanje novih članova.

OSOBE: Davor Gredičak- PREDSJEDNIK, Robert Hršak- TAJNIK, Marijan Kokolić- LOVNIK

PLANINARSKO DRUŠTVO ‘RUNOLIST’ OROSLAVJE

Matice Hrvatske 4, Oroslavje

DJELATNOST: Popularizacija planinarstva među djecom i odraslim građanima. Planinarske aktivnosti svih vrsta, širenje znanja o biljkama i životinjama, te njegovanje planinarske etike i druge djelatnosti propisane člankom 7. Statuta.

OSOBE: Janko Knezić – PREDSJEDNIK, Ana Kurilj – DOPREDSJEDNICA, Nikola Kačavenda – DOPREDSJEDNIK

OIB: 72817569714

U ZAGORJE – UDRUGA ZA TURISTIČKI I GOSPODARSKI RAZVOJ HRVATSKOG ZAGORJA

Oro trg 2, Oroslavje

DJELATNOST: Poticanje i zauzimanje za razvoj i unapređivanje svih vidova turizma, poduzetništva i gospodarstva, izrada projekata za podizanje kvalitete turizma, poduzetništva i gospodarstva, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina, sajmova, manifestacija i raznih događanja te drugih sličnih skupova sa svrhom ostvarivanja ciljeva Udruge i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Tin Banožić – PREDSJEDNIK, Tomislav Kolarić – PODPREDSJEDNIK

OIB: 59833490014

UDRUGA ‘OROSLAVSKE MAŽORETKINJE’

Mokrice 23, Oroslavje

DJELATNOST: Stalnim zalaganjem za odgovarajuću i primjerenu opremljenost mažoretkinja Grada Oroslavja: odjeća, obuća, štap i sl. Osiguranje prostora za treninge i kvalitetne obuke, organizaciju i materijalnu pomoć priredbe i natjecanja, organizacija izleta i susreta s drugim klubovima, udrugama, sastavima, odlazaka na smotre i dr., unapređenje suradnje između članova udruge i druge djelatnosti propisane Statutom.

OSOBE: Božidar Lepčin – PREDSJEDNIK, Klementina-Štefica Ferček – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

OIB: 45089445197

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Milana Prpića 93, Oroslavje

DJELATNOST: Skrb za stjecanje statusa i zastupanje interesa Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i ostalih psihičkih bolesti uzrokovanih ratom, radi otklanjanja posljedica putem druženja i međusobne pomoći. Pomoć u psihosocijalnoj reintegraciji putem centra za Hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, te druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Darko Mirt – PREDSJEDNIK, Zvonimir Vrban – TAJNIK

OIB: 51943505648

UDRUGA MAŽORETKINJA GRADA OROSLAVJA

Zelengajska 6, Oroslavje

DJELATNOST: Štiti status i etiku mažoret plesa te osobe koje se time bave, uspostavljati i unapređivati suradnju među članovima UMGO-a, širiti i popularizirati mažoret program te poticati osnivanje novih mažoret timova, organizirati za svoje članove razne športske, kulturne i turističke posjete u zemlji i inozemstvu i druge djelatnosti propisane.

OSOBE: Vesna Škurina – PREDSJEDNIK, Božena Posilović – DOPREDSJEDNIK, Diana Škurina – TAJNIK

OIB: 25034182829

UDRUGA ROBOTIKE ‘ROBOtech’

Ljudevita Gaja 1, Oroslavje

DJELATNOST: Zalaganje i razvitak tehničke djelatnosti i spoznaje o razvitku tehnoloških dostignuća, pogotovo s područja intelektualnih sustava i robotike. Organiziranje ili učešće u prezentaciji, izložbenoj postavi, promotivnim susretima robotičara i edukacija i dopunsko obrazovanje iz područja tehnoloških , informatičkih i poslovnih sličnih vještina te druge djelatnosti utvrđene člankom 5. Statuta. OSTALE TEHNIČKE DJELATNOST.

OSOBE: Darko Cobović – PREDSJEDNIK, Vladimir Jagečić – TAJNIK

OIB: 48397118831

UDRUGA STANARA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE OROSLAVJE, MILANA PRPIĆA

Milana Prpića 65/A, Oroslavje

DJELATNOST: Zaštita i promicanje interesa stanara, promicanje boljeg življenja i suživota stanara, zajednička briga o stanovima i zajedničkim dijelova stambene zgrade, zajednička briga o okolišu stambene zgrade, razvijanje kulture stanovanja i dobrosusjedskih odnosa i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

OSOBE: Tomislav Veček – PREDSJEDNIK, Jasna Buljan – DOPREDSJEDNICA, Andreja Brinjavar – TAJNICA, Andreja Plahutar – BLAGAJNICA

OIB: 96801082757

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA ‘PUTAR’ OROSLAVJE

A. Gredičaka 0, Oroslavje

DJELATNOST: Organiziranje suradnje s odgovarajućim gospodarskim i drugim organizacijama za svoje članove u cilju razvoja vinogradarstva i vinarstva, objedinjavanje vinogradara u proizvodnji grožđa, za potrebe prerađivačkih kapaciteta vinogradara i vinara, zastupanje interesa članova kod ugovaranja i plasmana vina, te organiziranje direktne prodaje na tržište i druge djelatnosti propisane Statutom.

OSOBE: Andrija Pišković – TAJNIK, Stjepan Ladišić – PREDSJEDNIK, Željko Šic – DOPREDSJEDNIK

OIB: 08170505813

UDRUŽENJE MALIH DIONIČARA TPK OROMETAL

Milana Prpića 118, Oroslavje

DJELATNOST: Organizira zajedničko djelovanje na zaštiti i promaknuću prava i interesa malih dioničara, organizira međusobno obavještavanje u pravcu ostvarivanja prioriteta kod prodaje dionica, obavještava članove i međusobno informiranje o bitnim podacima potrebnim za rad udruge i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Nikola Cukovečki – PREDSJEDNIK UDRUGE

OIB: 97311475868

PETROŽE – KRUŠLJEVO SELO

Krušljevo Selo 72, Oroslavje

DJELATNOST: Širenje kulture mladih, širenje svijesti mladih o našoj tradiciji i folkloru, očuvanje starih tradicija, poticanje dijaloga između mlađih i starijih o problemima današnjice ( ekologija, posao, život, tradicija, budućnost), karitativni rad članova u svojoj zajednici i šire te druge djelatnosti utvrđene Statutom.

OSOBE: Darko Krušelj – PREDSJEDNIK, Perica Krušelj – PODPREDSJEDNIK, Nikolina Krušelj – TAJNIK

OIB: 99091033601

Skip to content