Prostorni plan

PPUO OROSLAVJE – konačna odluka

2023.

PPUG

Konačni prijedlog plana (pisani i kartografski dio) V. Izmjena i dopuna PPUG Oroslavja

UPU

Arhiva

2022.

PPUG

UPU

2021.

PPUG

UPU

PPUG

UPU

Skip to content