Sportska zajednica grada Oroslavja

2024.


Arhiva 2023.


Arhiva 2017.

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu grada Oroslavja za 2017. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Oroslavju.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2017. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Sportska zajednica Grada Oroslavja.

Iznosom od 576.000,00 kuna planira se financirati i sufinancirati više od 18 programa i projekata organizacija civilnoga društva u području sporta. Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.Sportska zajednica grada Oroslavja poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave na financijsku podršku projektima koji će pridonijeti razvitku i promicanju sportskog života i sportske kulture u zajednici.

Skip to content