Proračun grada

2024.

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

2023.

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2023.

2022.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2022. GODINU

PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ➙

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2022.

2021.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2021. GODINU

PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ➙

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2021.

2020.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ➙

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

2019.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2019. GODINU

PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ➙

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

2018.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ➙

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

2017.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2017. GODINU

PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ➙

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

2016.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2016. GODINU

PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ➙

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. GODINU

2015.

ONLINE SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU ➙

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

2014.

PRORAČUN ZA 2014. GODINU

Skip to content