e-Usluge države

e-Građani

e-Građani

Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga.

e-Zdravstveno

e-Zdravstveno

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokrenuo je novu web uslugu e-Zdravstveno za svoje poslovne korisnike. Uvid u prijave/odjave/promjene statusa osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno dohvat elektronički ovjerenih službenih primjeraka tiskanica T1 / T2 od sada je moguć poslodavcima na adresi https://e-usluge.hzzo.hr.

ePorezna

ePorezna

ePorezna je skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućuje svim poreznim obveznicima dostavu poreznih obrazaca elektroničkim putem, pregled njihovih statusa te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi.

e-REGOS

e-REGOS

Usluga e-REGOS namijenjena je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm.

e-Mirovinsko

e-Mirovinsko

Usluga kojom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u sklopu modernizacije i preustroja, korisnicima nudi suvremen način poslovanja elektroničkim putem.

e-Dozvole

e-Dozvole

Informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje – eDozvola.

e-Savjetovanja

e-Savjetovanja

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Moj OIB

Moj OIB

Usluga Moj OIB nadograđena je novom mogućnosti – sada je moguće zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima pohranjenim u bazi podataka.

e-Zapis o statusu studenta

e-Zapis o statusu studenta

Usluga kojom studenti mogu ishoditi dokaz o studentskom statusu iz evidencije izdanih studentskih prava.

Skip to content