Upute o pravilnom razvrstavanju otpada

Upute se odnose na jedinice lokalne samouprave koje su u suradnji s EKO-FLOR PLUS d.o.o. organizirale odvoz pojedinih vrsti otpada iz kućanstava.

Odvajanje otpada je ponosan čin zaštite okoliša. Recikliranje, ponovna upotreba i smanjenje otpada započinju s odvajanjem i razumijevanjem što znači odgovorno ponašanje prema otpadu i okolišu.

I. SPREMNIK ZA OTPADNI PAPIR/KARTON

Plavi spremnik je namijenjen PAPIRU I KARTONU.

Prilikom odlaganja u ovaj spremnik pripazite da su iz kataloga i časopisa izvađene metalne spajalice, da ne bacate rokovnike omeđene plastikom ili drugim materijalima i da se sve obavezno spljošti.

S pakiranja skinite plastične dijelove i folije i prebacite ih u žuti spremnik.

 • novine, časopisi, katalozi, pisma, kuverte, papir za printanje, bilježnice, knjige bez uveza, čestitke, vrećice od papira, manje kartonske kutije,  ambalaža od papira i kartona: kutije za prehrambene kozmetičke proizvode, jaja…

II. SPREMNIK ZA OTPADNU PLASTIKU/METAL

Spremnik služi odlaganju PLASTIKE I VIŠESLOJNE AMBALAŽE POPUT TETRA-PAKA te METALA.

Sve što ide u žuti spremnik treba prethodno isprati od ostataka hrane ili napitaka i spljoštiti.

 • upotrjebljena Tetra Pak ambalaža za mlijeko, sokove, boce za: mliječne proizvode i ostale napitke, ulje i ocat, deterdžente (bez oznake opasnog otpada),  plastični čepovi i poklopci, pribor za jelo, slamke, kutije za CD i DVD, vrećice za slatkiše i grickalice, zamrznute proizvode, wc papir ili papirnate ručnike, plastične vrećice iz trgovina, plastične kutijice za namaze, sladolede, zdjelice za kućanstvo, zaštitna plastična ambalaža, plastika ili folija, plastične igračke (bez drugih materijala), ambalaža za kozmetiku i sredstva za osobnu higijenu (za kreme, šampone…), konzerve od hrane i limenke od pića.
U TIPSKE SPREMNIKE JE ZABRANJENO ODLAGANJE:
 • višeslojna ambalaža koja je sastavljena od plastične folije izvana, a aluminijske folije iznutra (npr. velika pakiranja dječje hrane ili pakiranja grickalica), dječje igračke izrađene iz više materijala, tapete, stiropor, spužve, laminat, četkice za zube, kablovi (strujni, mrežni), kišobrani, sportske lopte, upaljači, ambalažna plastika opasnog otpada, poput ambalaže nagrizajućih kiselina i tvari (npr. od pesticida, boja, lakova, otapala) i ambalaže motornih ulja i maziva.

III. SPREMNIK ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Popularna kanta za smeće primiti će sav otpad koji niste uspjeli razvrstati u plavi ili žuti spremnik ili odnijeti na zelene otoke ili reciklažno dvorište. Vrlo je važno pripaziti da se u taj spremnik nikako ne odlaže opasan otpad budući da se sadržaj završava na odlagalištima.

 • vrećice iz usisavača, higijenski papiri, vlažne maramice, ostaci od pripremanja hrane, zaprljani ili premazani, voštani papiri, ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove), naljepnice,  spužve, tapete, zdjele i drveni pribor, pelene i higijenski ulošci…
U SPREMNIK JE ZABRANJENO ODLAGANJE:
 • ambalaža od metala, stakla i plastike, upotrjebljena Tetra Pak ambalaža za mlijeko i napitke, električni i elektronički uređaji (i pripadajući dodaci poput kablova), glomazni, metalni i građevinski otpad, opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, žive životinje i životinjske lešine.

IV. SPREMNIK ZA ODLAGANJE BIOOTPADA

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad te zauzima skoro trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.

U smeđe spremnike treba odlagati:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.

S poštovanjem,
EKO-FLOR PLUS D.O.O.

Skip to content