Hrvatske vode – Obavijest o početku radova

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Krapina-Sutla”, 49214 Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13

Obavijest o početku radova

Obavještavamo Vas da ćemo tokom 2023. godine, izvoditi radove iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na branjenom području 12 na:

  • Potok Ribnjak, Oroslavje. St. Km 1+600,00-1+900,00, L=300 m, od k.č. 2863/31 do k.č. 222/1 k.o. Stubička Slatina, početkom listopada uklanjanje naplavina iz korita vodotoka
  • Košnju trave na branjenom području 12 s početkom 25.04.2023. za prvu košnju i trajat će 3 mjeseca.

Planirani početak košnje trave na vodotocima na branjenom području 12 je 15.08.2023. za drugu košnju i trajat će tri mjeseca.

Moguća su odstupanja od planiranih početaka radova cca. 15 dana zbog nepredviđenih vremenskih uvjeta.

Skip to content