OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA ZA KORISNIKE NASELJA MOKRICE OD KČ.BR 163-178!!!

Naknadnom odvozu za korisnike usluge koji se nalaze na dionici – Mokrice od kućnog broja 163 do 178, odnosno dio od Stanice za Tehnički Pregled do rotora u Mokricama, pristupiti će se sutra, 01. kolovoza 2023. godine u jutarnjem terminu.

Korisnici usluge dužni su spremnike za odlaganje otpada davatelja javne usluge na dan odvoza, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do 06:00 sati, a na način da vozila i radnici davatelja javne usluge imaju nesmetan pristup spremnicima te da isti ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkoj stazi te da je s njima lakše rukovati prilikom pražnjenja.

Sukladno rasporedu odvoza otpada, ujedno će se pristupiti i sakupljanju otpadnog papira i kartona.

Skip to content