Obavijest o dodjeli nagrada i priznanja Grada Oroslavja za 2020. godinu

Obavještavaju se sve pravne i fizičke osobe, da mogu uputiti prijedloge kandidata za dodjelu priznanja grada Oroslavja, sukladno Odluci o priznanjima grada Oroslavja: KLASA:021-09/01-09/02, URBROJ:2113-04-01/01-09-27 od 12. 03. 2013. godine.

Priznanja grada Oroslavja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe i rezultate postignute u oblasti gospodarstva, kulture, tjelesne i tehničke kulture odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, za osobit doprinos u pružanju humanitarne i druge pomoći, te doprinosa pojedinaca ili ustanova zaštite čovjekovog okoliša te donatorstvo pojedinaca ili ustanova te za obljetnice rada pravnih i fizičkih osoba.

Kandidati se mogu predložiti za dodjelu godišnjih priznanja  kako slijedi:

  1. Počasni građanin grada Oroslavja,
  2. Nagrada grada Oroslavja za životno djelo. dodjeljuje se u pravilu jedna,
  3. Nagrada grada Oroslavja- dodjeljuje se u pravilu jedna,
  4. Plaketa grada Oroslavja- dodjeljuju se u pravilu do tri,
  5. Grb grada Oroslavja – dodjeljuju se u pravilu do tri,
  6. Zahvalnicu grada Oroslavja i
  7. Posebno priznanje za obljetnicu.

Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Grada ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada.

Nagrada  za životno djelo grada Oroslavja dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u radu, društvenih odnosa i unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva , socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Grad, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u tom području.

Nagrada grada Oroslavja dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje djelatnosti gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog značaja za Grad.

Grab grada Oroslavja dodjeljuje se građanima Grada, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Zahvalnica Grada dodjeljuje se pravnim osobama, ustanovama i udrugama za jubilarne obljetnice počevši od 10. 20, 30 itd., za osobite uspjehe u razvoju, društvenih odnosa i unapređenju znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno važnih za Grad.

Prijedlozi za priznanja dostavljaju se u pismenom obliku s detaljnim obrazloženjem Povjerenstvu  za priznanja grada Oroslavja do 10. 07. 2021. godine  na adresu“ Grad  Oroslavje, Oro trg 1, 49 243 OROSLAVJE.

                                                                                                                       JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Skip to content