Korak naprijed u zbrinjavanju otpada!

Uputili smo na javno savjetovanje prijedlog odluke kojim se regulira odvoz i zbrinjavanje otpada u narednom razdoblju.

Objavljujemo sažetak prijedloga odluke radi lakšeg razumijevanja iste:

𝗡𝗮𝗺𝗷𝗲𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗺𝗻𝗶𝗸𝗮 𝘇𝗮 𝗼𝘁𝗽𝗮𝗱:

1. 360L plastika i metal

2. 240L papir i karton

3. 120L miješani komunalni otpad

4. 80L bio otpad

Pojašnjenje:

• Spremnici od 360L koje Grad ima u svojem vlasništvu dostavit će se svim domaćinstvima i koristit će se za sakupljanje plastike i metala.

• Spremnici od 240L koji sada služe za selektivni otpad koristit će se za papir i karton.

• Spremnici od 120L koji sada služe za miješani otpad i dalje će imati istu svrhu.

• Spremnike od 80L za bio otpad osigurat će koncesionar za sve korisnike koji ne žele ili ne mogu sami kompostirati bio otpad.

Koncesionar će označiti sve spremnike s podacima o otpadu koji se u te spremnike odlaže.

𝗗𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗸𝗮 𝗼𝗱𝘃𝗼𝘇𝗮:

1. 360L plastika i metal – jednom mjesečno (npr. 1. tjedan u mjesecu)

2. 240L papir i kartom – jednom mjesečno (npr. 3. tjedan u mjesecu)

3. 120L miješani otpad – dva puta mjesečno (npr. 2. i 4. tjedan u mjesecu)

4. 80L bio otpad – četiri puta mjesečno

5. Glomazni otpad – jednom godišnje

6. Staklo – jednom godišnje

Pojašnjenje:

• Plastika i metal (spremnik 360L), te papir i karton (spremnik 240L) odvozit će se jednom mjesečno, svaki od spremnika u jednom od tjedana kad se ne odvozi mješoviti otpad.

• Suprotno dosadašnjem principu odvoza gdje se miješani otpad (spremnik 120L) odvozio svaki tjedan, predlaže se odvoz miješanog otpada svaki drugi tjedan. Unutar razdoblja od maksimalno 6 mjeseci od primjene ove odluke, a nakon provedenih analiza količine odvezenog otpada, regulirat će se nova dinamika odvoza s tendencijom odvoza mješovitog otpada jednom mjesečno. S obzirom na to da količine otpada kojeg kao građani proizvedemo rastu i predstavljaju prvenstveno ekološki problem i opasnost za zdravlje, ali i gospodarski gubitak u pogledu resursa, cilj nove regulative i ove odluke je osigurati odvajanje otpada, mogućnost reciklaže i konačno maksimalno smanjenje miješanog komunalnog otpada koji završava u prirodi i direktno utječe na zdravlje svih nas.

• Bio otpad (spremnik 80L) odvozit će se svaki tjedan radi higijenskih/zdravstvenih razloga.

• Glomazni otpad odvozit će se kao i do sada jednom godišnje.

• Staklo je otpad koji nije poželjno miješati s ostalim selektivnim otpadom radi tehnologije odvajanja otpada i sigurnosti djelatnika koji rade na odvajanju otpada. Pošto količina staklenog otpada ne opravdava zasebni spremnik i redoviti odvoz, predlaže se odvoz stakla jednom godišnje, a Grad će u suradnji s koncesionarom osigurati dovoljan broj spremnika na zelenim otocima i svim često posjećenim punktovima tipa trgovina, Dom zdravlja, odnosno na mjestima koja su građanima prihvatljiva, kako bi tijekom cijele godine imali mogućnost odlaganja staklenog otpada.

Koncesionar će svakom korisniku dostaviti datirani plan odvoza pojedinog spremnika za kalendarsku godinu i time će se spriječiti sve nejasnoće oko dinamike odvoza.

𝗖𝗶𝗷𝗲𝗻𝗮 𝘂𝘀𝗹𝘂𝗴𝗲:

1. Fiksni dio – 62,00kn mjesečno

2. Bio otpad – 30,00kn mjesečno

3. Varijabilni dio prema preliminarnim projekcijama koncesionara 10,00kn po odvozu mješovitog otpada.

4. Popust za kategoriju korisnika kojima je od strane Centra za socijalnu skrb izdano rješenje o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i koji sami kompostiraju bio otpad – 62,00kn mjesečno

5. Popust za kategoriju korisnika u kućanstvima gdje su sve osobe starije od 65 godina, te im prihodi po članu kućanstva ne prelaze 2.000,00 kn mjesečno i koji sami kompostiraju bio otpad – 21,70kn

6. Popust za sve koji sami kompostiraju – 30,00kn mjesečno

Pojašnjenje:

• Fiksni dio cijene u iznosu 62,00kn mjesečno pokriva troškove odvoza i zbrinjavanja selektivnog otpada (spremnici 360L plastika i metal i 240L papir i karton), glomaznog otpada i stakla.

• Bio otpad, odnosno cijena od 30,00kn mjesečno pokriva troškove odvoza i zbrinjavanja bio otpada, a u tu svrhu korisnici će zadužiti spremnike od 80L.

• Varijabilni dio cijene pokriva troškove vezano samo za mješoviti otpad (spremnik 120L) i ovisi o broju odvoza. To znači da ako u jednom mjesecu građani ne ponude spremnik s miješanim otpadom na odvoz, ne zaračunava im se varijabilni trošak, odnosno zaračunava se samo kad je spremnik ponuđen na pražnjenje i odvoz.

• Popust za kategoriju korisnika kojima je od strane Centra za socijalnu skrb izdano rješenje o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i koji sami kompostiraju bio otpad, iznos od 62,00kn mjesečno pokriva gradski proračun.

• Popust za kategoriju korisnika u kućanstvima gdje su sve osobe starije od 65 godina, te im prihodi po članu kućanstva ne prelaze 2.000,00 kn mjesečno i koji sami kompostiraju bio otpad, iznos od 21,70kn mjesečno pokriva gradski proračun.

• Popust za sve koji sami kompostiraju bio otpad – odvoz i zbrinjavanje bio otpada je usluga koju korisnici nisu obavezni ugovoriti, neće zadužiti spremnik od 80L niti će plaćati iznos od 30kn mjesečno. U takvom slučaju domaćinstvo je dužno instalirati vlastiti komposter, samoizrađen ili dobavljen i sav bio otpad kompostirati u istom. Za sve ostale primjenjuje se navedeni sistem zaduženja spremnika i plaćanja predviđenog iznosa.

𝗭𝗮𝗸𝗹𝗷𝘂𝗰̌𝗮𝗸:

Dosadašnji način odvoza i zbrinjavanja otpada bio je daleko ispod standarda koje predviđa novi zakon i prijedlog ove odluke.

Sadašnja propisana cijena, fiksno mjesečno 74,00kn i varijabilno 5,00kn x4 odvoza mjesečno iznosila je 94,00kn mjesečno. Cijena predložena ovom odlukom iznosit će fiksno 62,00kn i varijabilno 10,00kn x2 odvoza mjesečno, odnosno ukupno 82,00kn mjesečno, što iznosi oko 12,5% nižu cijenu.

Vezano za najvažniji dio, zaštitu okoliša, predloženi način odvoza i zbrinjavanja otpada pruža nadstandard nad dosadašnjim zato što se znatno smanjuje količina mješovitog otpada koji je završavao na odlagalištima otpada.

Bio otpad koji je činio veliki udio u mješovitom otpadu, ovom odlukom postaje sirovima za proizvodnju komposta koji se koristi pri uzgoju bilja i preporuka građanima je izrada i korištenje vlastitih kompostera, te tako oplemenjivanje vlastitih vrtova, voćnjaka, vinograda, cvjetnjaka i dr., a i uštedu od 30,00kn mjesečno. Svjesni smo prednosti i mana noviteta vezanog za bio otpad i krećemo s razmatranjem mogućnosti organiziranja gradskog prostora za kompostiranje, kako bi se omogućilo svim građanima koji ne žele ili ne mogu sami kompostirati, mogućnost odlaganja bio otpada na gradskom kompostištu, te tako i uštedu od 30,00kn mjesečnog troška. Proizvedeni kompost koristio bi se za potrebe gradskih zelenih površina, a u slučaju viškova potencijalno bi bio na raspolaganju i našim građanima.

Važno je znati da principi odvajanja otpada sukladno ovoj odluci postaju obaveza svih korisnika i osim prava i benefita koje građani ovom odlukom ostvaruju, postoje i obaveze, odnosno posljedice za građane koji se ne pridržavaju ove odluke. Sukladno navedenom, vršit će se kontrole sadržaja spremnika u suradnji gradskih djelatnika i koncesionara, tako da će se nasumično odabirati spremnici koji će se istresti na za to predviđene podloge prilikom preuzimanja sadržaja spremnika, i video zapisom i zapisnikom će se konstatirati sadržaj spremnika. Za nepoštivanje odluke propisane su maksimalne zakonske kazne u iznosu 12 mjesečnih računa od 92kn, odnosno 1.104kn po spremniku koji sadrži otpad koji nije namijenjen za taj spremnik. Kazne su predviđene i za odbacivanje otpada u prirodu.

Vezano za vlasnike stanova u stambenim zgradama i specifičnost njihove situacije vezano za ovu odluku, gradska uprava održat će zajednički sastanak s upraviteljima svih zgrada, nakon čega će upravitelji komunicirati sa svim suvlasnicima i tražiti donošenje pravno valjanih odluka.

Temeljem navedenog, očekuje se razumijevanje i poštivanje novih propisa slijedom čega će se uvelike smanjiti količina miješanog komunalnog otpada, a time i cijena odvoza po kućanstvu.

Radi svih zakonskih elemenata i logistike koja se mora zadovoljiti, primjena ove odluke, koja se mora donijeti do 31.01.2022.godine, započet će prema projekcijama najkasnije sa 01.05.2022. godine.

Molimo sve sugrađane da se uključe u javno savjetovanje i daju svoje ideje i prijedloge za ovu odluku; savjetovanje traje od danas pa sljedećih 30 dana, nakon čega će Gradsko vijeće Oroslavja usvojiti pročišćenu i usklađenu Odluku.

Za sva pitanja ili pojašnjenja osim putem javnog savjetovanja možete se javiti u gradsku upravu, a prema potrebi će se organizirati i javna tribina.

U svakom slučaju ova odluka omogućava znatno kvalitetniju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada, to je otpad koji stvaramo sami i provedbom ove odluke sami možemo utjecati na kvalitetu zbrinjavanja i cijenu mjesečnog troška.

Hvala svima,

Kristijan Sojč

Predsjednik gradskog vijeća

Link na savjetovanje ➙

Članak iz ni Zagorje maloKako sa smećem u Oroslavju? Traje javno savjetovanje… ➙

Skip to content