Planiranje lokalnog razvoja u suradnji s građanima

Viktor Šimunić gradonačelnik Oroslavja

Radi se:
–> plan asfaltiranja
–> plan javne rasvjete
–> plan legalizacije
–> plan šudranja
–> plan izgradnje nogostupa
–> plan prokopavanja graba
I to u suradnji s građanima kao što je bilo i obećano u kampanji. Podaci su prikupljeni na:
• danu otvorenih vrata
• koordinaciji mjesnih odbora
Hvala vam svima koji ste dali svoje ideje i svoj doprinos a da bi u konačnici svi od toga imali koristi.
Ovo je sve dio šire priče da se stvarna vlast spusti prema narodu a ne da se zadržava na (visokim) funkcijama.
Ja vjerujem u to da je političar sluga naroda, a ne njegov izrabljivač.
I zato, tkogod ima prijedlog za razvoj ovog grada uvijek ga se treba saslušati.
Oroslavčani i Zagorci hvala vam kaj se brinete i kaj vam je stalo!

Skip to content