Obavijest o suzbijanju štetnih glodavaca

Djelatnici ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službe provest će pregled domaćinstva i prema utvrđenoj potrebi suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa).

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se najčešće pojavljuju štetni glodavaci (gospodarske zgrade, dvorište, podrum, kanalizacijski revizijski otvor i tavan).

Ako u ili oko svojih objekata primjetite štetne glodavace ili njihove tragove molimo Vas da odmah nazovete ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službu na telefon 0992618729 ili 0912300599 radnim danom od 08 do 16 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
  2. da uklone smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija, osobito otpatke hrane
  3. onemogućiti malodobnoj djeci pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace
  4. onemogućiti domaćim životinjama i kućnim ljubimcima pristup postavljenim kutijama s mamcima
  5. zabranjuje se dirati ili premiještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVIT ĆE SE OD 11.03.2024. DO 21. 03.2024. OD 08 DO 15 SATI.

Napomena: troškove provedbe deratizacije snosi Grad Oroslavje

Skip to content