> Početna > Sport

Sport

AIKIDO KLUB "HOHOEMI"
Zelengajska 4/a, Oroslavje
DJELATNOST: Planiranje rada Udruge, razvijanje i širenje aikida, informiranje javnosti o značajkama i dobrobiti aikida, provođenje redovitih treninga članova i vježbača, poduka i trening djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Franjo Ordanić - PREDSJEDNIK, Robert Kuščar - DOPREDSJEDNIK, Darko Kopajtić – TAJNIK
OIB: 22038532785

AUTO - MOTO KLUB "OROSLAVJE"
Park Vranicany 1, Oroslavje
DJELATNOST: Štiti interese članova vozača i dr. sudionika u prometu, predlaže mjere i utječe na prometnu politiku na području svog djelovanja, brine, unapređuje i podupire razvitak motoriziranog turizma, nautičkog i campig turizma, posebno brine o omasovljenju Auto - kluba i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Vladimir Pavlina - TAJNIK, Željko Hren - PREDSJEDNIK UDRUGE
OIB: 69996808733

AUTO KLUB "RALLY-BABA"
Andrije Gredičaka 4, Oroslavje
DJELATNOST: Razvijanje i promicanje auto športa, davanje športske obuke športašima u auto športu, nastupi športaša na natjecanjima od općinskog do međunarodnog ranga, razvijanje osobnosti i naukovanje u auto športu i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Martina Vrbanović - PREDSJEDNICA, Branimir Kučko - DOPREDSJEDNIK, Marina Vrbanović – TAJNICA
OIB: 50290292038

AUTO KLUB ZAGORJE – OROSLAVJE
Park Vranicany 1, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje automobilskog i karting športa. Planiranje rada i razvitka auto i karting športa, organiziranje i vođenje redovitih sustava treninga članova radi pripreme za natjecanje, sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim priredbama, poduka i trening djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.
OSOBE: Darko Buklec - PREDSJEDNIK, Boro Mateša - DOPREDSJEDNIK, Goran Lepčin - TAJNIK
OIB: 98927090512

BIATLONSKI KLUB "OROSLAVJE"
Park obitelji Prpić 9, Oroslavje
DJELATNOST: Razvitak i promicanje biatlonskog športa, osiguranje sportske aktivnosti za pučanstvo svih naraštaja gdje Udruga djeluje, usklađeno obavljanje osnovnih športskih djelatnosti, a osobito utvrđenog programa, potreba i interesa sredine u kojem udruga djeluje. Sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja skijaškog športa u gradu i neposrednoj realizaciji utvrđene politike, poduzima odgovarajuće mjere i akcije u svezi stvaranja potrebnih uvjeta za omasovljenje biatlonskog športa i druge djelatnosti propisane Statutom.
OSOBE: Robert Kontak - DOPREDSJEDNIK, Srećko Tomić - PREDSJEDNIK, Martin Ptiček – TAJNIK
OIB: 99178322041

DRUŠTVO ZA SPORT, REKREACIJU I ZABAVU FORMA
M. Prpića 73, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje sporta, rekreacije i zabave. Promicanje zdravlja i fizičke kondicije (fitness, aerobik, rekreacija i zabava, body buiding ), organiziranje športskih natjecanja te osiguranje treninga članovima FORMA-e i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Boris Gregorina – PREDSJEDNIK
OIB: 79857466527

KASAČKI KLUB " OroKas"
Mokrice 125, Oroslavje
DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka kasačkog športa, poduka djece i mladeži u vještini jahanja, organizira i održava različita takmičenja i sudjeluje na njima, organizira i održava treninge i druge djelatnosti propisane StatutomKONJIČKI ŠPORT
OSOBE: Vinko Trgovac – PREDSJEDNIK
OIB: 03089443127

KASAČKI KLUB "AMADEUS"
Kralja Tomislava 26, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje kasačkog športa na području Krapinsko-zagorske županije. Planiranje rada i razvijanje kasačkog športa, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje, organiziranje i provođenje natjecanja, poduka djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene StatutomKONJIČKI ŠPORT
OSOBE: Ivan Lukec - PREDSJEDNIK, Marko Lukec – TAJNIK
OIB: 15257822081

KASAČKI KLUB "FILIP"
Mokrice, Oroslavje
DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka konjičkog športa, organizira i održava takmičenja i sudjeluje u njima, organizira i održava treninge, organizira i održava različite seminare, tečajeve i predavanja, istražuje povijest vezanu za bavljenje konjičkim športom i dr. djelatnosti utvrđene člankom 11. Statuta.
OSOBE: Josip Tuđa - PREDSJEDNIK UDRUGE
OIB: 47638000948

KASAČKI KLUB "POTKOVA"
Milana Prpića 76, Oroslavje,  
DJELATNOST: Planiranje rada i razvijanje kasačkog športa te promocija i unapređenje kasačkog športa na području Krapinsko-zagorske županije. Organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje. Poduka djece i mladeži u vještini jahanja te organiziranje i provođenje natjecanja i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Vlado Krizmanić - PREDSJEDNIK, Jadranka Krizmanić – TAJNICA
OIB: 98277541929

KASAČKI KLUB "S.A.K"
Milana Prpića 76, Oroslavje,
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje kasačkog športa na području djelovanja. Planiranje rada i razvijanje kasačkog športa, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja. poduka djece i mladeži u vještini jahanja, organiziranje i provođenje natjecanja te druge djelatnosti utvrđene.
OSOBE: Antonija Žitnjak - PREDSJEDNICA, Sandra Suman – TAJNICA
OIB: 21516976419

KOŠARKAŠKI KLUB "OROSLAVJE" OROSLAVJE
Park obitelji Prpić 6, Oroslavje,
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje športa, razvoja športske i tjelesne kulture, takmičenja u redovitim natjecanjima u košarkaškom športu. Razvitak košarkaškog športa na području grada Oroslavja, poboljšanje i održavanje tjelesne kulture članova i svih građana, omasovljavanje članstva i igračkog kadra, kao i stručno osposobljavanje mladih u športu, afirmacija športskog načina življenja, te razvitak amaterizma u športu, rekreacije i športske etike i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Vatroslav Gmaz - PREDSJEDNIK, Frane Usmiani – TAJNIK
OIB: 16954697374

MOTO KLUB "M.B.K."
Milana Prpića 32, Oroslavje,
DJELATNOST: Promocija važnosti motociklizma, organiziranje motociklističkih, sportskih i ostalih priredbi. natjecanje članova kluba u motociklističkom sportu, te druge djelatnosti propisane člankom 7. Statuta.
OSOBE: Vladimir Presečki - PREDSJEDNIK UDRUGE, Robert Jagečić - DOPREDSJEDNIK, Ljuba Presečki – TAJNICA

MOTO KLUB ZAGORSKI ORLOVI
A.G. Matoša 6, Oroslavje
DJELATNOST: Ostvarivanje uvjeta za promicanje moto sporta i motociklizma, te briga za popularizaciju moto sporta među mladima. Okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja, organizacija klupskih i među klupskih susreta sportske i zabavne naravi, organizacija sportskih moto natjecanja i sudjelovanje na sportskim natjecanjima, očuvanje tradicije motociklizma uz pomoć ljubitelja starih motora tzv. Old timer-a, briga za članove - mlađe vozače.MOTOCIKLIZAM
OSOBE: Ivan Šalec - PREDSJEDNIK, Mario Prepelić - TAJNIK, Željko Krpić - PODPREDSJEDNIK, Dražen Mikulić – PODPREDSJEDNIK
OIB: 81061375519

MOTOCIKLISTIČKI KLUB "OROSLAVJE"
DJELATNOST: Razvijanje i promicanje moto športa, davanje športske obuke športašima u moto športu, nastupi sportaša na natjecanjima od općinskog do međunarodnog ranga, brine, unapređuje i podupire razvitak moto športa te druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Josip Pavlina - PREDSJEDNIK, Mladen Grabušić – TAJNIK
OIB: 26569993415

NOGOMETNI KLUB "OROSLAVJE"
Park obitelji Prpić 1, Oroslavje,
DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka nogometnog športa, organiziranje i provođenje redovitih, sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja, poduka i trening djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom.NOGOMET
OSOBE: Alan Miletić – PREDSJEDNIK
OIB: 79552996749

POWERLIFTING KLUB "SRELE BRUTAL TEAM"
Oro trg 2, Oroslavje
DJELATNOST: Okupljanje građana na dobrovoljnoj osnovi radi ostvarivanja zajedničkih ili osobnih potreba u športu iz područja dizanja utega, powerliftinga, te izgradnje tijela. Organiziranje rada sa građanima i upučivanje mladeži u powerlifting, športska rekreacija , organiziranje športskih natjecanja i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Srećko Martinić - PREDSJEDNIK, Slobodan Drobec - DOPREDSJEDNIK, Ruža Martinić – TAJNICA
OIB: 30704728846

SKIJAŠKI KLUB "OROSLAVJE" – OROSLAVJE
Andrije Gredičaka 13, Oroslavje
DJELATNOST: Sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja športa u gradu, vodi brigu o organiziranju priprema za sudjelovanje udruge u liga i cup natjecanjima, vodi brigu o unapređenju skijaškog trčanja, poduzima mjere i akcije u svezi omasovljenja skijaškog trčanja, druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Zdravko Popović - PREDSJEDNIK, Albert Kontak - DOPREDSJEDNIK, Robert Kontak – TAJNIK
OIB: 09189126552

SKIJAŠKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Andrije Gredičaka 13, Oroslavje,
DJELATNOST: Razvitak i promicanje skijaških sportova. Utvrđivanje programa razvitka skijaškog sporta u Krapinsko-zagorskoj županiji, usklađivanje aktivnosti svojih članica pružanjem stručne pomoći, organizira i provodi županijska skijaška prvenstva i priredbe, te druge djelatnosti utvrđene statutom.
OSOBE: Albert Kontak - PREDSJEDNIK, Željko Marenić – TAJNIK
OIB: 05127109364

SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB KLEN OROSLAVJE
Ljudevita Gaja 16, Oroslavje
DJELATNOST: rekreacija i sport
OSOBE: Srećko Musija 

STOLNOTENISKI KLUB "OROKONFEKCIJA" OROSLAVJE
Milana Prpića 49, Oroslavje
DJELATNOST: Igranje i bavljenje stolnim tenisom za članove i druge građane, organiziranje stolnoteniskih tečajeva, učenje i osposobljavanje mladih, natjecanje i suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Ivica Drobec – PREDSJEDNIK
OIB: 13287631873

STRELIČARSKI KLUB "OROSLAVJE"
Tvornička ulica 6, Oroslavje
DJELATNOST: Planiranje rada i razvitka streličarskog športa, organiziranje i provođenje redovnih i sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje, organizacija natjecanja u svim stilovima i dobnim skupinama, poduka djece i mladeži i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.
OSOBE: Nenad Mihalić - PREDSJEDNIK, Marijo Kelemen – TAJNIK
OIB: 33990092259

STRELJAČKO DRUŠTVO "STRIJELAC" KRUŠLJEVO SELO
Krušljevo Selo, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje, poticanje te ploaniranje aktivnosti članstva u razvoju i unapređenju streljačkog športa, organiziranje i provođenje treninga i natjecanja, skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti natjecatelja, skrb o izgradnji, održavanju i korištenju streljane i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Vladimir Bertol - PREDSJEDNIK, Stjepan Pešt - TAJNIK, Branko Mikulec - PODPREDSJEDNIK
OIB: 85121621782

TENISKI KLUB OROSLAVJE
Park obitelji Prpić, Oroslavje
DJELATNOST: Igranje i bavljenje tenisom, natjecanja i suradnja s drugim istovrsnim udrugama, organiziranje igranja tenisa prema dobnim skupinama, organiziranje teniskih tečajeva, teniske škole i svim drugim djelatnostima utvrđenih Statutom.TENIS
OSOBE: Stjepan Frinčić - POTPREDSJEDNIK UDRUGE, Ivan Knezić – PREDSJEDNIK
OIB: 19134697527

TENISKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
Oro trg 2, Oroslavje
DJELATNOST: Potiče i promiče tenis odnosno tenisku aktivnost, usklađuje aktivnost svojih članica, organizira i provodi sustav natjecanja, skrbi o tenisačima i tenisačicama, potiče i promiče teniski šport na svom području a osobito tenis djece i mladeži te druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OIB: 84247459428

TAEKWON-DO KLUB "OROSLAVJE"
A. Gredičaka 3L, Oroslavje
DJELATNOST: Razvitak tradicionalnog taekwon-do sporta, njegovanje borilačkih vještina kroz uvježbavanje tehnika izvođenja, primjene izvođenja stečenog znanja, samoobranu, testove i vježbe snage, te sporta kroz povećanje opće tjelesne spreme i psihofizičkog stanja i zdravlja, poduka i trening djece, mladeži i ostalih uzrasta, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje,  sudjelovanje na natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, organiziranje sportskih natjecanja i demonstracija borilačkih vještina i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE:  Milan Jožinec – predsjednik,  Robert Šuprina – dopredsjednik,   Matija Posavec –tajnik
OIB: 40564807185

Udruga za nordijsko hodanje "Oroslavje"
Andrije Gredičaka 31, Oroslavje
DJELATNOST: Planiranje rada i razvitak nordijskog hodanja, zadovoljenje potrebe za osmišljenim i korisnim provođenjem slobodnog vremena, bavljenje nordijskim hodanjem kroz natjecanja, izlete i provođenje masovnih rekreacijskih manifestacija, promicanje razumijevanja, etičkih i etničkih vrednota i razvoj sportske kulture, te druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.
OSOBE: Albert Kontak – PREDSJEDNIK
OIB: 78566192613

ŠAHOVSKI KLUB "OROSLAVJE"
Milana Prpića 93, Oroslavje
DJELATNOST: Organiziranje natjecanja, turnira, simultanki, turnira za kategorizaciju, stjecanje prava upisa u Hrvatsku rejting listu, organiziranje rada šahovske škole, organiziranje rekreativnog igranja šaha, briga o proširenju članstva.
OSOBE: Stjepan Tišljar – PREDSJEDNIK
OIB: 30559573390

ŠPORTSKI KLUB UZGAJIVAČA GOLUBOVA LISTONOŠA "ZAGORJE 2003"
Kralja Tomislava 20, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje golubarskog športa. Organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga golubova radi pripreme za natjecanje i opće kondicije, sudjelovanje puštanjem golubova na manifestacijama lokalnog i državnog značaja, poticanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom, te druge djelatnosti propisane člankom 8. Statuta.
OSOBE: Branko Gorupec - PREDSJEDNIK UDRUGE, Allen Fijan - DOPREDSJEDNIK UDRUGE, Damir Suhina – TAJNIK
OIB: 00505900224

Galerija slika
Banner2
Banner3
Facebook