Odluka Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, a koja stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske!