U dobroj vjeri i s ciljem smirivanja predizbornih tenzija u gradu, a koje nam, u ovim još uvijek epidemijskim okvirima zaista nisu potrebne, ponavljam nekoliko odluka i medijskih objava vezanih uz gospodarske mjere i najave prijedloga rebalansa Gradskom vijeću grada Oroslavja. Između ostalog, tu stoji i prijedlog 20%- tnog smanjenja mase plaća, a za kojeg nažalost vidim da je poprimio i populističke razmjere kod pojedinih oporbenih vijećnika u našem gradu. Naravno, da će prijedlog ići na raspravu, ali i da ovisi o mnogim drugim proračunskim varijablama kao i o sigurnosnoj situaciji. Za sada, najvažnije je zdravlje, mir i solidarnost svih. Što se sporne telefonske sjednice tiče – ona je po meni sve samo ne sporna, jer naime radi se o suglasnosti koje GV mora dati kako bi se djeca mogla upisati u vrtić, a i održana je izvanredno prema uputi ministra.

Skip to content