Pogledom na “Zdenac ljubavi” u izvedbi oroslavskog umjetnika Srečka Lackovića i kovača Vladimira Bertola možemo se dotaknuti Svjetskog dana intelektualnog vlasništva (26.04) i spomenuti se doprinosa i mnogih drugih kreativnih građana, dizajnera i majstora našem gradu.

Skip to content