KLASA:400-02/12-01/08
URBROJ:2113/04-04/01-12-1
U Oroslavju, 12. 02. 2012. godine

UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI U 2011. GODINI

Red. broj 1.

Evidencijski broj nabave: 1/10.- Radovi na rekonstrukciji zgrade „stara škola“ u Oroslavju,

Vrsta provedenog postupka: otvoreni postupak,
Datum sklapanja ugovora: 15. 04. 2011. godine,
Planirana vrijednost ( sa PDV-om): 406.250,00 kuna,
Iznos sklopljenog ugovora: 316.939,02 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 30 radnih dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Velkom“ d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Trg Stjepana Radića 15, Kalnik,

Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 250.678,00 kuna,
Obaveza po ugovoru 31. 12. 2011. godine: 101.353,81 kuna.

Red. broj 2.

Evidencijski broj nabave : 2/10. – Projektna dokumentacija“Stare škole“U Oroslavju,

Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 04. 04. 2011. godina,
Planirana vrijednost (sa PDV-om): 80.000,00 kuna,
Iznos sklopljenog ugovora: 72.570,00 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 70 dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Bening“ d.o.o. Zabok,

Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 19.559,46 kuna,
Obaveza po sklopljen ugovoru sa 31. 12. 2011. godine: 53.010,54 kune.

Redni broj 3.

Evidencijski broj nabave: 3/11. – Nabava kancelarijskog materijala i uredske opreme,

Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 03. 01. 2011. godine,
Planirana vrijednost ( sa PDV-om): 60.000,00 kuna
Iznos sklopljen ugovora: 48.000,00 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Bossman“ d.o.o., Velika Gorica,

Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 23.542,72 kuna
Obveza po sklopljenom ugovoru sa 31. 12. 2011. godine: 26.486,08 kuna.

Redni broj 4.

Evidencijski broj nabave: 90./11.- Izgradnja javne rasvjete ,

Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 02. 01. 2011. godine,
Planirana vrijednost ( sa PDV-om): 86.000,00 kuna,
Iznos sklopljenog ugovora: 85.900,00 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor:“ Elektro-Zvon“ vl. Zvonko Jagečić, Mokrice 8,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 74.587,20 kuna.

Redni broj 5.

Evidencijski broj nabave: 15./11. – Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete,

Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 02. 01. 2011. godine,
Planirana vrijednost ( sa PDV-om): 86.000,00 kuna
Iznos sklopljenog ugovora: 85.000,00 kuna
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Elektro-Zvon“vl. Zvonko Jagečić, Mokrice 8,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 84.070,99 kuna.

Redni broj 6.

Evidencijski broj nabave: 48./11.- usluge za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete,

Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 02. 01. 2011. godine,
Planirana vrijednost ( sa PDV-om): 86.000,00 kuna,
Iznos sklopljenog ugovora: 85.000,00 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Elektro-Zvon“ vl. Zvonko Jagečić, Mokrice 8,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 83.807,52 kune.

Redni broj 7.

Evidencijski broj nabave: 96/11. – Urbanistički plan radne zone Mokrice,

Vrsta provedenog postupka: ugovor sklopljen temeljem autorskog prava,
Datum sklopljenog ugovora : 14. 09. 2011. godine,
Planirana vrijednost ( sa PDV-om): 200.000,00 kuna,
Iznos sklopljenog ugovora: 174.168,00 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 129 dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: Arhitektonski fakultet – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26, Zagreb,

Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 52.250,40 kuna,
Obaveza po ugovoru 31. 12. 2011. godine: 121.917,60 kuna

Pročelnica:
Zdenka Knezić