KLASA:400-02/12-01/08
URBROJ:2113/04-04/01-12-2
U Oroslavju, 12. 02. 2012. godine

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJEN 03. 01. 2012. GODINE
Red. broj 1.
Evidencijski broj nabave: 1/11.

Radovi na rekonstrukciji zgrade „stare škole“ u Oroslavju – II faza

Vrsta provedenog postupka: otvoreni postupak,
Datum sklapanja ugovora: 03. 01. 2012. godine,
Planirana vrijednost ( sa PDV-om): 750.000,00 kuna,
Iznos sklopljenog ugovora: 645.367,59 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 40 radnih dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „MDK“ građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, vl. Dragutin Pavlinić, Veliko Trgovišće, Mrzlo polje 36,

Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 15. 01. 2012. godine: nema isplate budući su radovi započeli sa 09. 01. 2012. godine,

PROČELNICA:
Zdenka Knezić