24.01.2012 14:00
KLASA:400-01/12-01/04
URBROJ:2113/04-04/01-12-1
U Oroslavju, 12. 01. 2012. godine

REGISTAR

sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje u razdoblju od 01. 01. 2008. do 31. 12. 2011. godine.

Red. broj 1.

Evidencijski broj nabave 1./07. – Radovi na uređenju pješačkih staza i kanalizacije u Mokrici, Stubičkoj Slatini, Krušljevom Selu i Oroslavju.
Vrsta provedenog postupka: otvoreni postupak,
Datum sklapanja ugovora: 25. 10. 2007. godine,
Iznos sklopljenih ugovora: 4.678.235,40 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 90 radnih dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Bravica Knjaz“ d.o.o. iz Kraljevog Vrha, Sljemenska 121,
Datum konačnog izvršenja ugovora: 30. 02. 2010. godine,
Konačni iznos isplaćen temeljem ugovora: 6.291.873,50 kuna.

Red. broj 2.

Evidencijski broj nabave 1./08. – Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Oroslavja za razdoblje od 02. 05. do 31. 12. 2008. godine.
Vrsta provedenog postupka: Pozivni postupak,
Datum sklapanja ugovora: 02. 05. 2008. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 300.000,00 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 02. 05. 2008. do 31. 12. 2008. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Gradnja Gredičak“ vl. Zvonko Gredičak, Mokrice 162,
Datum konačnog izvršenja ugovora: 31. 12. 2008. godine,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora: 297.220,43 kune.

Red. broj 3.

Evidencijski broj nabave: 2/08. – Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Oroslavja za razdoblje od 15. 11. 2008. do 31. 12. 2012. i zimske službe za razdoblje od 15. 11. 2008. do 15. 04. 2012. godine.
Vrsta provedenog postupka: Otvoreni postupak,
Datum sklapanja ugovora : 17. 11. 2008. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 800.000,00 kuna godišnje,
Iznos obveza po Ugovoru na dan 31. 12. 2011. godine: 2.970.944,56 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 4 godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: Strojni iskop – transporti „Zajec“ vl. Vladimir Zajec, Špičkovina 12, 49 210 Zabok,
Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 1.774.169,55 kuna.

Red. broj 4.

Evidencijski broj nabave : 113/2008.- Radovi na asfaltiranju cesta na području grada Oroslavja
Vrsta provedenog postupka: Otvoreni postupak,
Datum sklapanja ugovora: 14. 10. 2008. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 747.905,45 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 120 dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Konstruktor“ d.d. Zlatar, ul. kralja P. Krešimira 25,
Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 1.299.951,50 kuna,
Obveza po sklopljen ugovoru 31. 12. 2011. godine: 26.504,28 kuna.

Red. broj: 5.

Evidencijski broj nabave: 1/09. – Prostorni plan uređenja grada Oroslavja- Izmjene i dopune 2009 ( usklađenje sa zakonom),
Vrsta provedenog postupka: sklapanje ugovora temeljem autorskog prava,
Datum sklapanja ugovora: 06. 03. 2009. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 172.500,00 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 178 dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: Arhitektonski fakultet – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26, Zagreb,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora do 18. 01. 2011. godine: 188.370,00 kuna.

Red. broj 6.

Evidencijski broj nabave: 1/10.- Radovi na rekonstrukciji zgrade „stara škola“ u Oroslavju,
Vrsta provedenog postupka: otvoreni postupak,
Datum sklapanja ugovora: 15. 04. 2010. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 316.939,02 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 30 radnih dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Velkom“ d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Trg Stjepana Radića 15, Kalnik,
Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 250.678,00 kuna,
Obaveza po ugovoru 31. 12. 2011. godine: 101.353,81 kuna.

Red. broj 7.

Evidencijski broj nabave : 2/10. – Projektna dokumentacija“Stare škole“U Oroslavju,
Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 04. 04. 2011. godina,
Iznos sklopljenog ugovora: 72.570,00 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 70 dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Bening“ d.o.o. Zabok,
Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 19.559,46 kuna,
Obaveza po sklopljen ugovoru sa 31. 12. 2011. godine: 53.010,54 kune.

Redni broj 8.

Evidencijski broj nabave: 3/11. – Nabava kancelarijskog materijala i uredske opreme,
Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 03. 01. 2011. godine,
Iznos sklopljen ugovora: 48.000,00 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Bossman“ d.o.o., Velika Gorica,
Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 23.542,72 kuna
Obveza po sklopljenom ugovoru sa 31. 12. 2011. godine: 26.486,08 kuna.

Redni broj 9.

Evidencijski broj nabave: 90./11.- Izgradnja javne rasvjete ,
Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 02. 01. 2011. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 85.900,00 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor:“ Elektro-Zvon“ vl. Zvonko Jagečić, Mokrice 8,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 74.587,20 kuna.

Redni broj 10.

Evidencijski broj nabave: 15./11. – Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete,
Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 02. 01. 2011. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 85.000,00 kuna
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Elektro-Zvon“vl. Zvonko Jagečić, Mokrice 8,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 84.070,99 kuna.

Redni broj 11.

Evidencijski broj nabave: 48./11.- usluge za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete,
Vrsta provedenog postupka: nabava male vrijednosti,
Datum sklapanja ugovora: 02. 01. 2011. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 85.000,00 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „Elektro-Zvon“ vl. Zvonko Jagečić, Mokrice 8,
Konačni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 83.807,52 kune.

Redni broj 12.

Evidencijski broj nabave:96/11. – Urbanistički plan radne zone Mokrice,
Vrsta provedenog postupka: ugovor sklopljen temeljem autorskog prava,
Datum sklopljenog ugovora : 14. 09. 2011. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 174.168,00 kuna,
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor: 129 dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: Arhitektonski fakultet – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26, Zagreb,
Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 31. 12. 2011. godine: 52.250,40 kuna,
Obaveza po ugovoru 31. 12. 2011. godine: 121.917,60 kuna,

Red. broj 13.

Evidencijski broj nabave: 1/11.- Radovi na rekonstrukciji zgrade „stare škole“ u Oroslavju – II faza,
Vrsta provedenog postupka: otvoreni postupak,
Datum sklapanja ugovora: 03. 01. 2012. godine,
Iznos sklopljenog ugovora: 645.367,59 kuna,
Razdoblje za koje je sklopljen ugovor: 40 radnih dana,
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: „MDK“ građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, vl. Dragutin Pavlinić, Veliko Trgovišće, Mrzlo polje 36,
Ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 15. 01. 2012. godine: nema isplate budući su radovi započeli sa 09. 01. 2012. godine,

PROČELNICA:
Zdenka Knezić