Grad Oroslavje stavlja na raspolaganje Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije sve dodatne prostore u vlasništvu grada na adresi Zdravstvene ambulante u Oroslavju. Prostor se daje na korištenje, bez naknade, u svrhu provođenja mjera zaštite od korona virusa. Također, u dogovoru sa GDCK Donja Stubica, osigurana je i prostorija u ambulanti s posebnim ulazom za potrebe eventualne izolacije oboljelih ili osoba sa simptomima COVID-19. Na taj način želi se dodatno zaštiti medicinsko osoblje, kao i drugi pacijenti i osobe koje borave u čekaonicama.

Skip to content