Grad Oroslavje stavlja na raspolaganje Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije sve dodatne prostore u vlasništvu grada na adresi Zdravstvene ambulante u Oroslavju

Grad Oroslavje stavlja na raspolaganje Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije sve dodatne prostore u vlasništvu grada na adresi Zdravstvene ambulante u Oroslavju. Prostor se daje na korištenje, bez naknade, u svrhu provođenja mjera zaštite od korona virusa. Također, u dogovoru sa GDCK Donja Stubica, osigurana je i prostorija u ambulanti s posebnim ulazom za potrebe eventualne izolacije oboljelih ili osoba sa simptomima COVID-19. Na taj način želi se dodatno zaštiti medicinsko osoblje, kao i drugi pacijenti i osobe koje borave u čekaonicama.

Obustava nastave u svim školama, fakultetima i vrtićima

Poštovane Oroslavčanke i Oroslavčani,

Odlukom premijera Republike Hrvatske i Nacionalnog stožera, obustavlja se nastava u svim školama, fakultetima i vrtićima od ponedjeljka 16.ožujka! Za djecu o kojima se ne mogu brinuti roditelji, organizirat će se boravak u školi i vrtićima kroz dežurstva nastavnog, odgojnog i stručnog osoblja.
O svemu ćemo Vas i dodatno obavijestiti nakon sjednice proširenog Stožera civilne zaštite grada Oroslavja koji će se održati večeras.