Udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO obilježila je mjesec travanj različitim aktivnostima, obilježavanjima, radionicama i akcijama. Osim druženja, upotpunjavanja provođenja slobodnog vremena djece, mladih i korisnika, udruga je provela aktivnosti kreativno, ekološki i humano.

Održane su 3 kreativne radionice izrade različitih uradaka na temu Uskrsa a s poticajem na recikliranje materijala i humanim povodom. Kroz radionice reciklirali smo pvc ambalažu, tekstil i papir. Od istih materijala smo napravili nekoliko vrsta uradaka koje su mladi udruge prodavali u sklopu uskrsnih događanja u zajednici te su pritom prikupili sredstva za obnovu i uređenje spomenika kulture, kapele Sv.Petra i Pavla u Krušljevom Selu. Ujedno su mladi, djeca i voditelji udruge pripremali pjesme i recitale te su iste prezentirali na Uskrsu u Krušljevom Selu za čiji trud su nagrađeni malim team-buildingom za sudionike. Ujedno su mladi udruge okitili jedino živo uskrsno drvce jorgovana u okolici i široj zajednici s ukrasima i drvenim jajima koje su sami izradili još prošle godine.

Travanj je mjesec i u kojem smo obilježili Svjetske dane drveta i planeta Zemlje. U prvoj akciji volonteri udruge, Damir Vojtić i Zdenka Krušelj obrezali su i uredili eksterijer centra Krušljevog Sela kod kapele te na taj način doprinjeli održavanju mjesta, lijepom izgledu i čuvanju drveća i biljaka.

U drugoj akciji je Dunja Horvatin s članovima udruge PETROŽE i Područnom školom Krušljevo Selo odradila kreativnu radionicu na temu zaštite okoliša, planeta Zemlje i uskoj povezanosti svega oko nas- ljudi, zemlje, neba, zraka, sunca, vode, šuma, životinja i biljaka. S učenicima Područne škole odredili smo strane svijeta i nadmorsku visinu na kojoj se nalazi škola a to je 217 m.