> Početna > Oroslavje > Novosti > Dodjela priznanja i nagrade Grada Oroslavja za 2015.

Novosti

Dodjela priznanja i nagrade Grada Oroslavja za 2015.

POVJERENSTVO ZA DODJELU PRIZNANJA I NAGRADE GRADA OROSLAVJA
KLASA:021-02/13-01/01
URBROJ:2113/01-01/01-13-21
U Oroslavju,  01. 06. 2O16. godine

PREDMET: Poziv radi  podnošenja prijedloga za dodjelu  priznanja i nagrade  Grada Oroslavja za  2015. godinu, dostavlja se
 
Povjerenstvo za priznanja  i nagrade Gradskog vijeća Grada Oroslavja obavještava cijenjene građane i organizacije da zaključno do 20. 06. 2016. godine mogu dostaviti svoje prijedloge  za dodjelu priznanja  i nagrade Grada Oroslavja, sukladno Odluci o priznanjima Grada Oroslavja: KLASA:021-09/01-09/02, URBROJ:2113-04-01/01-09-27 od 12. 03. 2013. godine.

Kriteriji za dodjelu priznanja su:

a) za fizičke osobe

  • da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarile izuzetne trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedine oblasti odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi Grada,
  • da se radi o pojedincima koji  u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka,

b) za pravne osobe

  • da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada, Županije i Republike Hrvatske kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada, za kvalitetan i prepoznatljiv dugogodišnji kontinuirani rad u pravilu za razdoblje od 10, 20,30,  ili više jubilarnih godina.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja i nagrade imaju Gradsko vijeće, Gradonačelnik Grada Oroslavja, Povjerenstvo za priznanja i nagrade Grada Oroslavja, Vijeća Mjesnih odbora, političke stranke, vjerske zajednice, udruge  i druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Oroslavja.

Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu  priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Oroslavja, koje sastavlja konačni prijedlog i upućuje ga Gradskom vijeću koje donosi Odluku o dodjeli priznanja i nagrade Grada Oroslavja.
U pogledu podnosioca prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada nema ograničenja.
Svoj prijedlog ovlašteni predlagač dostavlja u pisanom obliku na adresu: Grad Oroslavje, Oro trg 1, 49 243 Oroslavje.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Janko Knezić

Galerija slika
Banner2
Banner3
Facebook