> Početna > Gospodarstvo > Radne zone

Mokrice

Temeljna strateška odrednica za budući razvoj grada Oroslavja je razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Gradsko vijeće grada Oroslavja predvidjelo je u Prostornom planu uređenja za izgradnju poduzetničke zone Mokrice. Na osnovi toga donijeta je odluka o izgradnji iste. Cilj otvaranja poduzetničke zone je poticanje malog gospodarstva i stvaranje što većeg broja malih i srednjih gospodarskih subjekata sa zadaćom da se poduzetnicima s kvalitetnim proizvodnim programima omogući otvaranje obrta i malih trgovačkih društva te daljnji razvoj, te da se dio postojećih gospodarskih subjekata locira na priladnije mjesto, pogodno za njihov intenzivniji razvoj.

 
Grad uz pomoć Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva poduzima konkretne mjere poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, putem poduzetničke zone s ciljem povećanja bruto domaćeg proizvoda grada i županije.

Ovdje se misli prije svega na razvoj proizvodnih djelatnosti, jer u gospodarstvu dominiraju neproizvodne, prvenstveno turističke,  ugostiteljske, prijevozničke i trgovačke djelatnosti, a na drugoj strani posluje relativno  mali broj proizvodnih tvrtki.

Radi toga, ovoj kategoriji gospodarskih subjekata potrebno je omogućiti kvalitetnije uvjete i razvojno okruženje za pokretanje poduzetništva (poduzetnici - početnici), prije svega prostor, odnosno podršku za kvalitetne programe tvrtki koje već posluju. 

Na ovakav način materijalna se sredstva usmjeravaju prema racionalnim ekonomskim projektima, koji ne rješavaju samo trenutačne probleme, već stvaraju trajnu osnovu za dugoročno održiv razvoj grada i pozitivan doprinos ukupnom razvoju Županije na dugoročnoj osnovi.

 
Gospodarska zona Mokrice smještena je u naselju Mokrice između postojeće državne ceste (Zagreb –
Macelj) i planirane "brze ceste" koja prolazi sjevernim dijelom Grada Oroslavja, a spaja "Čvor Mokrice" (državnu cestu D1 i autocestu E-59) sa Zlatar Bistricom i dalje sa Marijom Bistricom i autocestom Zagreb-Varaždin.

Površina gospodarske zone Mokrice je 120ha

Grad će prihvaćati obavljanje onih djelatnosti u zoni koje su definirane Programom poticanja poduzetništva. U tom smislu, posebno će se podržavati proizvodne i proizvodno-uslužne djelatnosti koje dovode do novih asortimanskih struktura u gospodarstvu  uvođenje viših tehnologija povećanja izvoza povezivanja s inozemnim tvrtkama otvaranju novih radnih mjesta.Galerija slika
Banner2
Banner3
Facebook